Podręczny sprzęt gaśniczy

Wykonujemy przeglądy, konserwacje i naprawy wszystkich typów podręcznego sprzętu gaśniczego, dopuszczonego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na morzu, w szczególności:

  • agregatów i gaśnic CO2,
  • agregatów i gaśnic proszkowych,
  • agregatów i gaśnic wodno-pianowych,
  • przenośnych aplikatorów piany,
  • armatury przeciwpożarowej, w tym węży, nasad, monitorów,
  • oraz pozostałych urządzeń gaśniczych i ich elementów.

Realizujemy usługi towarzyszące, m.in.: hydrotesty zbiorników, napełnianie zbiorników nowym środkiem, wymianę podzespołów oraz pozostałe usługi związane z przeglądem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego.

Gwarantujemy najwyższej jakości nowe produkty i części zamienne podręcznych urządzeń gaśniczych.