Certyfikaty, koncesje, dyplomy

O naszej pełnej odpowiedzialności za Państwa bezpieczeństwo świadczą posiadane przez nas certyfikaty i dopuszczenia w zakresie prowadzonej działalności.

Jako pierwsi w branży wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz uzyskaliśmy Certyfikat Jakości Usług w zakresie:

  • projektowania wyposażania obiektu w gaśnice, hydranty i stałe urządzenia gaśnicze,
  • wykonywania usług montażowych gaśnic, hydrantów i stałych urządzeń gaśniczych na obiekcie,
  • prowadzenia przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic, hydrantów i stałych urządzeń gaśniczych na obiekcie.

O wysokim poziomie usług świadczy również wdrożony przez nas System Zapewnienia Jakości AQAP 2110.

Koncesje i autoryzacje

Posiadamy koncesje najważniejszych instytucji rządowych. Swoich autoryzacji udzielili nam wszyscy wiodący krajowi producenci sprzętu przeciwpożarowego. W naszej ofercie znajdą Państwo również rozwiązania znanych światowych producentów: FOGTEC Brandschutz GmbH z Niemiec,  Schrack Seconet z Austrii, 3M Company z USA.

Dyplomy i podziękowania

Mamy świadomość, że o sukcesie firmy świadczą nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale również odpowiedzialność za otaczającą społeczność i środowisko. Dostrzegamy nasze otoczenie i staramy się, żeby nasza działalność również jemu przynosiła korzyści.