ALS

Aktywna Linia Samogasząca

Zapytaj o produkt

Aktywna Linia Samogasząca ALS to w pełni autonomiczny system gaśniczy, przeznaczony do miejscowego zabezpieczenia ppoż. maszyn i urządzeń. Dzięki swoim rozmiarom doskonale sprawdza się jako wewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe urządzeń elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. System został zaprojektowany tak, aby być jak najbliżej potencjalnego źródła ognia.

Szybkość
Szybkość działania

Przewód ciśnieniowy, oplatający chronioną przestrzeń/urządzenie, pozwala wykryć i ugasić pożar w najwcześniejszym stadium,

Optymalny
Skuteczność gaszenia

Zastosowane środki gaśnicze są optymalnie dobrane do charakterystyki zabezpieczanego sprzętu,

Bezpieczeństwo
Niezawodność

System jest niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, nie jest wrażliwy na wilgoć, zapylenie czy silną cyrkulację powietrza,

Elastyczny
Elastyczność systemu

Wielkość zbiorników. długość przewodu cisnieniowego oraz rodzaj środka gaśniczego jest zawsze dostosowana do wielkości i rodzaju chronionej przestrzeni/urządzenia,

Budowa i sposób działania

Podstawowe wyposażenie Aktywnej Linii Samogaszącej obejmuje:

  • zbiornik / zbiorniki ze środkiem gaśniczym,
  • uchwyty do mocowania zbiorników,
  • przewód detekcyjno-gaśniczy.

Istotą działania Aktywnej Linii Samogaszącej jest detektor ciepła w postaci przewodu ciśnieniowego. Przewód ten połączony jest ze zbiornikiem zawierającym środek gaśniczy. Rozprowadzony równomiernie wewnątrz zabezpieczanej maszyny lub urządzenia przewód tworzy oplot, który pęka w miejscu przegrzania lub zapłonu. Pęknięcie powoduje natychmiastowe uruchomienie procesu gaszenia.

Zbiornik ze środkiem gaśniczym
Przewód detekcyjno-gaśniczy
ALS render

W standardowej wersji ALS przewód ciśnieniowy wypełniony jest środkiem gaśniczym. W miejscu przegrzania przewód pęka i automatyczne wyrzuca środek gaśniczy bezpośrednio w kierunku ognia. Ta wersja ALS gasi punktowo, dlatego zalecana jest do zabezpieczania maszyn lub urządzeń o niewielkich gabarytach.

W wersji ALS PRO przewód pełni tylko funkcję detektora. Jego pęknięcie wywołuje spadek ciśnienia, który odbierany jest przez zawór elektromagnetyczny jako sygnał do uwolnienia środka gaśniczego ze zbiornika. Następnie środek jest dystrybuowany przez rurociąg rozprowadzający i za pomocą dysz gaśniczych
uwalniany na zewnątrz. Takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne podanie środka gaśniczego w zadanym wcześniej kierunku i skutecznie zabezpiecza całą chronioną kubaturę. Wersja ALS PRO zalecana jest do ochrony maszyn lub urządzeń wielkogabarytowych.

W Aktywnej Linii Samogaszącej ALS jako środki gaśnicze mogą być wykorzystywane: gazy FK-5-1-12, dwutlenek węgla CO2, środki pianotwórcze lub proszek. Rodzaj środka gaśniczego dobierany jest w zależności od rodzaju zabezpieczanego urządzenia i istniejącego zagrożenia pożarowego.

Zastosowanie:

Aktywna Linia Samogasząca ALS przeznaczona jest do zabezpieczenia ppoż. maszyn i urządzeń wymagających skutecznej ochrony miejscowej. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, doskonale sprawdza się jako lokalne zabezpieczenie przeciwpożarowe maszyn i urządzeń elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. Skutecznie zabezpieczy m.in. szafy teletechniczne, szafy RACK, rozdzielnie elektryczne, maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle produkcyjnym i wydobywczym oraz komory silnika pojazdów.