Systemy Sygnalizacji Pożaru

Zapytaj o produkt

Oferujemy Państwu w pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, których zadaniem jest wykrycie pożaru, ogłoszenie stanu alarmu oraz przekazanie sygnału alarmowego do personelu i jednostki straży pożarnej. Opracowujemy kompletne projekty, wykonujemy profesjonalny montaż oraz dbamy o właściwą konserwację systemów SSP w Państwa obiektach. Przygotowujemy również pełną dokumentację powykonawczą systemów.

W naszej ofercie posiadamy systemy sygnalizacji pożaru tylko renomowanych producentów. W skład każdego systemu SSP wchodzą:

  • czujki pożarowe, służące do wykrywania oznak pożaru pojawiających się się w jego wczesnej fazie, jak m.in. dym, podwyższona temperatura czy płomień; dobór odpowiedniego detektora uzależniony jest od charakterystyki chronionego obiektu i występującego zagrożenia pożarowego,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), przeznaczone do ręcznego uruchomienia systemu SSP przez osobę, która zauważyła pożar; umieszczane w ciągach komunikacyjnych,
  • centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
  • przyciski sterujące gaszeniem, umożliwiające ręczne uruchomienie, wstrzymanie i zakończenie akcji gaszenia,
  • sygnalizatory informacyjne, przeznaczone do optycznego i akustycznego ostrzegania o rozpoczętej akcji gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego.

Na Państwa życzenie system sygnalizacji pożaru możemy połączyć m.in. z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO), klapami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi.