Systemy Sygnalizacji Pożaru

Zapytaj o produkt

Oferujemy Państwu w pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, których zadaniem jest wykrycie pożaru, ogłoszenie stanu alarmu oraz przekazanie sygnału alarmowego do personelu i jednostki straży pożarnej. Opracowujemy kompletne projekty systemów sygnalizacji pożaru, wykonujemy profesjonalny montaż oraz dbamy o ich właściwą konserwację. Przygotowujemy również pełną dokumentację powykonawczą systemów.

Z czego składa się system sygnalizacji pożaru?

W skład każdego systemu sygnalizacji pożaru wchodzą:

  • czujki pożarowe służące do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe zwane ROPami, przeznaczone do ręcznego uruchomienia systemu SSP przez osobę, która zauważyła pożar; umieszczane w ciągach komunikacyjnych,
  • centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
  • przyciski sterujące gaszeniem, umożliwiające ręczne uruchomienie, wstrzymanie i zakończenie akcji gaszenia
  • sygnalizatory informacyjne, przeznaczone do optycznego i akustycznego ostrzegania o rozpoczętej akcji gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego.

W naszej ofercie znajdą Państwo systemy sygnalizacji pożaru renomowanych producentów. Na życzenie system sygnalizacji możemy połączyć np. z dźwiękowymi systemami  ostrzegawczymi (DSO), klapami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi.