Systemy Sygnalizacji Pożaru

Zapytaj o produkt

Systemy sygnalizacji pożaru minimalizują straty materialne i ludzkie, które mogą być spowodowane przez pożar chronionego obiektu. Systemy SSP służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu. Oferujemy Państwu w pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, których zadaniem jest wykrycie pożaru, ogłoszenie stanu alarmu oraz przekazanie sygnału alarmowego do personelu i jednostki straży pożarnej. Opracowujemy kompletne projekty systemów sygnalizacji pożaru, wykonujemy profesjonalny montaż oraz dbamy o ich właściwą konserwację. Przygotowujemy również pełną dokumentację powykonawczą systemów.

Z czego składa się system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru to zbiór współpracujących elementów, które wykrywają pożar i automatycznie powiadamiają o nim użytkowników obiektu, wyznaczony personel, a przy odpowiedniej konfiguracji systemu również wyznaczoną jednostkę straży pożarnej.

W skład każdego systemu sygnalizacji pożaru wchodzą:

  • czujki pożarowe służące do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe zwane ROPami, przeznaczone do ręcznego uruchomienia systemu SSP przez osobę, która zauważyła pożar; umieszczane w ciągach komunikacyjnych,
  • centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
  • sygnalizatory informacyjne: optyczne, akustyczne lub mieszane, alarmujące o wykrytym pożarze osoby przebywające na obiekcie.

W naszej ofercie znajdą Państwo systemy sygnalizacji pożaru renomowanych producentów. Na życzenie system sygnalizacji możemy połączyć np. z dźwiękowymi systemami  ostrzegawczymi (DSO), klapami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi.

W artykule „Budowa i przeglądy systemu sygnalizacji pożaru w świetle obowiązujących przepisów” dokładnie opisujemy, jakie są wymagania względem budowy, montażu i przeglądu systemów sygnalizacji pożaru.

Dlaczego warto postawić na systemy sygnalizacji pożaru?

Systemy sygnalizacji pożaru są jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa. Ich celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi. Pozwalają na wykrycie pożaru w fazie początkowej, zanim się rozwinie, i powiadomienie o zagrożeniu wszystkich osób przebywających na obiekcie. Systemy SSP dają sygnał nie tylko do ewakuacji, ale również do zastosowania urządzeń gaśniczych, uruchamianych ręcznie przez przeszkolony personel. Wcześnie wykryty pożar może zostać szybko opanowany i ugaszony, co ogranicza wielkość strat dla właściciela budynku i minimalizuje zagrożenie dla życia ludzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty firmy Pliszka, a w przypadku pytań zachęcamy także do kontaktu z nami.