Systemy Sygnalizacji Pożaru

Zapytaj o produkt

Systemy sygnalizacji pożaru minimalizują straty materialne i ludzkie, które mogą być spowodowane przez pożar chronionego obiektu. Systemy SSP służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu. Oferujemy Państwu w pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, których zadaniem jest wykrycie pożaru, ogłoszenie stanu alarmu oraz przekazanie sygnału alarmowego do personelu i jednostki straży pożarnej. Opracowujemy kompletne projekty systemów sygnalizacji pożaru, wykonujemy profesjonalny montaż oraz dbamy o ich właściwą konserwację. Przygotowujemy również pełną dokumentację powykonawczą systemów.

Z czego składa się system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru to zbiór współpracujących elementów, które wykrywają pożar i automatycznie powiadamiają o nim użytkowników obiektu, wyznaczony personel, a przy odpowiedniej konfiguracji systemu również wyznaczoną jednostkę straży pożarnej.

W skład każdego systemu sygnalizacji pożaru wchodzą:

czujki pożarowe służące do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru,
ręczne ostrzegacze pożarowe zwane ROPami, przeznaczone do ręcznego uruchomienia systemu SSP przez osobę, która zauważyła pożar; umieszczane w ciągach komunikacyjnych,

centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

przyciski sterujące gaszeniem, umożliwiające ręczne uruchomienie, wstrzymanie i zakończenie akcji gaszenia

sygnalizatory informacyjne, przeznaczone do optycznego i akustycznego ostrzegania o rozpoczętej akcji gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego.

W naszej ofercie znajdą Państwo systemy sygnalizacji pożaru renomowanych producentów. Na życzenie system sygnalizacji możemy połączyć np. z dźwiękowymi systemami  ostrzegawczymi (DSO), klapami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi.

System Sygnalizacji Pożaru możemy połączyć m.in. z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO), klapami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi.
W artykule Budowa i przeglądy systemu sygnalizacji pożaru w świetle obowiązujących przepisów dokładnie opisujemy, jakie są wymagania względem budowy, montażu i przeglądu systemów sygnalizacji pożaru.

Zadaniem systemu SSP jest szybkie wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie. Jest to jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty firmy Pliszka, a w przypadku pytań zachęcamy także do kontaktu z nami.