Pyrocool (AFFF) Aquafilm 50

Zapytaj o produkt

Pyrocool jest środkiem gaśniczym typu AFFF w formie cieczy pseudoplastycznej o stosowanym stężeniu gaśniczym 1% lub 3%. Jest skutecznym środkiem do gaszenia pożarów grup A i B, za wyjątkiem urządzeń elektrycznych. Szczególnie polecamy go do gaszenia cieczy palnych nierozpuszczalnych w wodzie, jak nafta czy benzyna. Pyrocool może być stosowany z wodą śródlądową, morską oraz wodociągową. Największą skuteczność preparat osiąga gdy podawany jest w formie natrysku. Można również skorzystać z jego właściwości pianotwórczych, podając środek w formie piany ciężkiej.

Właściwości gaśnicze Pyrocool`u polegają na absorbowaniu ciepła z płomieni, co powoduje natychmiastowy spadek temperatury i uniemożliwia dalszy rozwój pożaru. W trakcie akcji gaśniczej Pyrocool tworzy pianę, osiadającą na gaszonych powierzchniach w formie filmu, izolującego od powietrza i zabezpieczającego przed ponownym pojawieniem się ognia.

Jako koncentrat Pyrocool nie stwarza problemów związanych z jego transportem czy przechowywaniem. W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu może być magazynowany co najmniej 10 lat, bez szkody dla swoich właściwości gaśniczych. Całkowita nietoksyczność i biodegradalność pozwala zakwalifikować Pyrocool do ekologicznych środków gaśniczych.

Pyrocool oferujemy w zbiornikach o pojemności 20, 60, 200 i 1000 litrów.