SAFEMATIC LP

Stałe Urządzenie Gaśnicze na FE-36™, FM-200® lub FK-5-1-12

15 bar, opcja compact
Zapytaj o produkt

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ LP (dawniej SUG Pliszka) na FE-36™, FM-200® lub FK-5-1-12 to w pełni zautomatyzowany i samodzielny niskociśnieniowy system gaśniczy, niezwykle skuteczny i szybki w działaniu. System zabezpiecza kompleksowo – wypełnia środkiem gaśniczym całe pomieszczenia, chroniąc przed ogniem wszystkie znajdujące się w nich urządzenia.

Szybkość
Szybkość i skuteczność

Całkowite ugaszenie ognia w ciągu zaledwie 10 sekund od jego wykrycia.

Ekologia
Bezpieczeństwo i ekologia

Gazy gaśnicze stosowane w Safematic™ LP są w pełni bezpieczne dla ludzi i czułych urządzeń elektronicznych.

Elastyczny
Elastyczność

Ilość zbiorników ze środkiem gaśniczym oraz długość rurarzu jest zawsze dostosowana do wielkości pomieszczenia.

Oszczędny
Minimalizacja kosztów

System może być zainstalowany w pomieszczeniu które zabezpiecza, nie wymaga stosowania klap odprężających i zwiększania odporności ogniowej ścian i okien.

Optymalny
Pełna kontrola

System można wyposażyć w opcję ręcznego sterowania - w przypadku sygnalizacji pożaru obsługa podejmuje decyzję o uruchomieniu procesu gaszenia.

Budowa i sposób działania

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ LP na FE-36™, FM-200® lub FK-5-1-12 składa się z:

  • zbiorników o pojemności 7,83 l lub 12,5 l,
  • wieszaków z zaczepami do mocowania zbiorników,
  • zaworów z manometrem, zaworem elektromagnetycznym i krańcowym wyłącznikiem ciśnieniowym,
  • rurociągu dystrybucyjnego zakończonego dyszami dozującymi,
  • układu sterowania SUG z centralą automatycznego gaszenia, obejmującego m.in. detektory pożaru, ręczne ostrzegacze pożarowe i przyciski sterujące gaszeniem.

W zbiornikach magazynowany jest środek gaśniczy – gaz FE-36™, FM-200® lub FK-5-1-12 – pod ciśnieniem 15 bar. Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego polega na takim doborze ilości butli w zespole gaszącym, aby ilość środka gaśniczego odpowiadała wielkości pomieszczenia. Niezależnie od ilości butli w danej konfiguracji jest jeden układ sterowania, który służy do monitorowania pomieszczenia i systemu przeciwpożarowego oraz sterowania procesem automatycznego gaszenia. Funkcje te realizowane są przy pomocy centrali automatycznego gaszenia.

Zbiorniki ze środkiem gaśniczym
Dysze gaśnicze
Czujki dymu
Centrala automatycznego gaszenia
Przycisk STOP GASZENIA
Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator optyczny
Rurociąg dystrybucyjny do gaszenia sufitu podwieszanego
Czujka dymu i dysza gaśnicza w podłodze technicznej
Safematic LP render

W momencie pojawienia się ognia, detektory pożaru przekazują sygnał do centrali, co rozpoczyna proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie uruchomiona zostaje odpowiednia sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o podjętej akcji gaszenia. Możliwe jest również ręczne uruchomienie procesu gaszenia i jego zatrzymanie.

Układ sterowania monitoruje system zarówno podczas czuwania, jak i gaszenia.

Zastosowanie

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ na FE-36™, FM-200® lub FK-5-1-12 przeznaczone jest do gaszenia pożarów z grupy A, B, C oraz urządzeń pod napięciem do 110 kV w pomieszczeniach zamkniętych. Doskonale sprawdza się jako zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni, centrów przetwarzania danych, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych, laboratoriów, szpitali, archiwów, centrów finansowych i banków, skarbców, muzeów, galerii i bibliotek, magazynów cennych przedmiotów oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie proszkowych, wodnych i pianowych środków gaśniczych może spowodować destabilizację bieżącej działalności oraz ogromne straty materialne i wizerunkowe.

Nasza oferta

Jako Pliszka oferujemy pełen zakres usług związanych z systemami gaszenia gazem. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy stałych urządzeń gaśniczych gazowych.