SAFEMATIC LP

Stałe Urządzenie Gaśnicze na FE-36TM lub FK-5-1-12

15 bar, opcja compact
Zapytaj o produkt

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATICTM LP (dawniej SUG PLISZKA) na FE-36TM to w pełni zautomatyzowany i samodzielny niskociśnieniowy system gaśniczy, niezwykle skuteczny i szybki w działaniu. System zabezpiecza kompleksowo – wypełnia środkiem gaśniczym całe pomieszczenia, chroniąc przed ogniem wszystkie znajdujące się w nich urządzenia.

Szybkość
Szybkość i skuteczność

Całkowite ugaszenie ognia w ciągu zaledwie 10 sekund od jego wykrycia;

Ekologia
Bezpieczeństwo i ekologia

Gaz FE-36TM jest w pełni bezpieczny dla ludzi i czułych urządzeń elektronicznych;

Elastyczny
Elastyczność

Ilość zbiorników ze środkiem gaśniczym oraz długość rurarzu jest zawsze dostosowana do wielkości pomieszczenia;

Oszczędny
Minimalizacja kosztów

system może być zainstalowany w pomieszczeniu które zabezpiecza, nie wymaga stosowania klap odprężających i zwiększania odporności ogniowej ścian i okien;

Optymalny
Pełna kontrola

System można wyposażyć w opcję ręcznego sterowania - w przypadku sygnalizacji pożaru obsługa podejmuje decyzję o uruchomieniu procesu gaszenia;

Sposób działania:

SAFEMATIC LP na FE-36TM składa się ze zbiorników z gazem wyposażonych w dysze dozujące i elektrozawory oraz z układu sterowania z centralą automatycznego gaszenia. W momencie pojawienia się ognia, czujki wykrywcze przekazują sygnał do centrali, co rozpoczyna proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie uruchomiona zostaje odpowiednia sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o podjętej akcji gaszenia.

Zastosowanie:

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATICTM na FE-36TM przeznaczone jest do gaszenia pożarów z grupy A, B, C oraz urządzeń pod napięciem do 110 kV w pomieszczeniach zamkniętych. Doskonale sprawdza się jako zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni, centrów przetwarzania danych, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych, laboratoriów, szpitali, archiwów, centrów finansowych i banków, skarbców, muzeów, galerii i bibliotek, magazynów cennych przedmiotów oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie proszkowych, wodnych i pianowych środków gaśniczych może spowodować destabilizację bieżącej działalności oraz ogromne straty materialne i wizerunkowe.