Gazy obojętne

(inertgazy)

Zapytaj o produkt

Gazy obojętne, zwane również gazami inertyzującymi, to środki gaśnicze pochodzenia naturalnego. Stanowią je gazy występujące w powietrzu i ich mieszaniny. Skutecznie gaszą pożary grup A, B i C, w tym urządzeń elektrycznych pod napięciem. Zalecane są szczególnie do zabezpieczania pomieszczeń o dużych kubaturach (400-1.000 m3). Proces gaszenia z ich użyciem polega na wypełnieniu gazem obojętnym gaszonej przestrzeni i obniżenia zawartości tlenu w powietrzu do poziomu poniżej 12,50%. Tak niskie stężenie tlenu uniemożliwia bowiem podtrzymywanie reakcji spalania.

Naturalne pochodzenie gazów obojętnych sprawia, że są one w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska.  Ich wpływ na efekt cieplarniany jest zerowy, podobnie jak potencjał niszczenia warstwy ozonowej. Są chemicznie obojętne i nie wywołują korozji. Nie powodują zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania. Po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazy obojętne nie przewodzą prądu.

Do grupy gazów obojętnych zalicza się:

• IG-01 – 100% argonu

Argon jest gazem szlachetnym występującym w 0,93% objętości otaczającej nas atmosfery. Jego gęstość w stosunku do powietrza wynosi 1,38:1. Jako gaz znacznie cięższy od powietrza, zalecany jest do gaszenia przestrzeni takich jak podłogi techniczne, których górna część jest słabiej izolowana. Z kolei ze względu na wysoki stopień bezwładności, argon jest polecany do gaszenia pożarów metali.

• IG-100 – 100% azotu

Naturalna atmosfera zawiera 78,1% azotu, o gęstości zbliżonej do powietrza (0,967:1). Dzięki temu azot zapewnia optymalne rozproszenie w całej strefie gaszenia i utrzymanie stężenia gaśniczego w długim okresu czasu. To kwalifikuje azot jako uniwersalny środek gaśniczy dla szerokiego zakresu zastosowań.

• IG-55 – 50% argonu, 50% azotu

Argonit, będący mieszaniną argonu i azotu, jest niekorozyjny i może być stosowany w normalnych temperaturach z takimi materiałami jak nikiel, stal, stal nierdzewna, miedź, mosiądz, brąz i tworzywa sztuczne.

• IG-541 – 52% azotu, 40% argonu i 8% dwutlenku węgla

Dodanie kilku procent dwutlenku węgla do mieszaniny argonu i azotu stymuluje proces oddychania organizmów w środowisku o obniżonej zawartości tlenu.

Gazy obojętne przechowywane są w zbiornikach ciśnieniem 200 i 300 bar, pozostając przy tym w stanie gazowym. Fakt ten w połączeniu z wysokimi stężeniami projektowymi sprawia, że bateria zbiorników, wchodząca w skład stałego urządzenia gaśniczego, zajmuje o wiele więcej miejsca niż w przypadku chlorowcopochodnych węglowodorów (FE-36TM czy FM-200®).