Instalacje tryskaczowe

Zapytaj o produkt

Automatyczny system gaszenia wodą do zwalczania pożarów grup A i B. Działają w miejscu wystąpienia ognia, nie na całej powierzchni zabezpieczanego pomieszczenia. Systemy przeznaczone do ochrony obiektów przemysłowych (w tym chłodni), handlowych i usługowych, gdzie nie ma wrażliwych na wilgoć maszyn i przedmiotów oraz urządzeń elektrycznych.

Automatyka
Automatyka

Nie potrzeba dodatkowych instalacji alarmowych i przeciwpożarowych, by tryskacze rozpoczęły akcję gaśniczą;

Elastyczny
Elastyczność

Łatwość zmodyfikowania instalacji na pianową - wystarczy podłączyć zbiornik ze środkiem pianotwórczym;

Obszarowość
Obszarowość

Akcja gaśnicza odbywa się tylko w obszarze objętym pożarem, nie w całym zabezpieczanym pomieszczeniu;

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Woda pochłania większość szkodliwych gazów pożarowych, dymu i substancji szkodliwych;

Sposób działania:

Instalacja tryskaczowa aktywuje się, gdy pod wpływem wysokiej temperatury pękają w dyszach specjalne ampułki z cieczą termicznie rozszerzalną i uwalniają strumień wody nad źródłem ognia. W częściach pomieszczenia nieobjętych pożarem dysze są wciąż zablokowane, co ogranicza obszar zalania wodą.