Instalacje tryskaczowe

mokre, suche, suche wstępnie wysterowane

Zapytaj o produkt

Instalacja tryskaczowa to Stałe Urządzenie Gaśnicze wodne przeznaczone do zwalczania pożarów ciał stałych i cieczy palnych.  Odpowiedzialna jest za wczesne wykrycie pożaru i jego ugaszenie bądź utrzymanie pod kontrolą do czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej. System tryskaczowy gasi selektywnie – tryskacze aktywowane są tylko w strefie objętej pożarem. Stosowna w instalacjach tryskaczowych woda jest powszechnie dostępnym, ekologicznym i w pełni bezpiecznym dla ludzi środkiem gaśniczym.

Automatyka
Automatyczne uruchomienie

Wystarczy wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu, aby instalacja tryskaczowa rozpoczęła akcję gaśniczą.

Elastyczny
Elastyczność

Wystarczy podłączyć zbiornik ze środkiem pianotwórczym, aby w prosty sposób zmodyfikować instalację tryskaczową na system gaszenia pianą.

Oszczędny
Oszczędność

Akcja gaśnicza odbywa się tylko na obszarze objętym pożarem, nie w całym obiekcie objętym systemem tryskaczowym.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Woda pochłania większość szkodliwych gazów pożarowych, dymu i substancji szkodliwych.

Ekologia
Ekologia

Woda to najbardziej naturalny i powszechnie dostępny środek gaśniczy, w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Budowa i sposób działania

Instalacja tryskaczowa składa się z:

  • pompowni ze zbiornikiem zapasu wody,
  • rurociągów tłocznych rozprowadzających,
  • podstacji tryskaczowej z zaworami kontrolno-alarmowymi,
  • rurociągów dystrybucyjnych,
  • siatki tryskaczy.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje systemów tryskaczowych:

  • INSTALACJA TRYSKACZOWA MOKRA, do standardowych zastosowań

W instalacji tryskaczowej mokrej rurociąg dystrybucyjny jest stale wypełniony wodą pod ciśnieniem. Tryskacze zamknięte są szklanymi ampułkami z cieczą termicznie rozszerzalną. Pod wpływem wysokiej temperatury spowodowanej pożarem ampułki pękają, uruchamiając proces gaszenia. Z tryskaczy uwalniana jest woda, która uderzając w deflektor tryskacza rozpyla się równomiernie nad ogniskiem pożaru.

  • INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA dedykowane do ochrony obiektów, w których temperatura stale lub czasowo spada poniżej 4°C.

W instalacji tryskaczowej suchej rurociąg dystrybucyjny wypełniony jest sprężonym powietrzem lub azotem. Wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu powoduje pęknięcie ampułki i otwarcie tryskacza. Spadek ciśnienia powietrza skutkuje otwarciem zaworu kontrolno-alarmowego typu suchego, wypełnieniem rurociągu wodą i jej uwolnieniem przez otwarte tryskacze.

  • INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA WSTĘPNIE WYSTEROWANA (PRE-ACTION) do ochrony obiektów szczególnie wrażliwych na wodę

Z uwagi na konieczność minimalizacji ryzyka nieoczekiwanego wypływu wody, w instalacji tryskaczowej suchej wstępnie wysterowanej rurociągi dystrybucyjne są wypełnione powietrzem, a uruchomienie procesu gaszenia odbywa się dwustopniowo – przez zewnętrzny systemem detekcji pożaru i ampułki w tryskaczach. Dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko nieoczekiwanego wypływu wody np. w wyniku przypadkowego uszkodzenia tryskacza.

W każdej instalacji tryskaczowej woda uwalniana jest tylko przez te tryskacze, w których doszło do pęknięcia ampułki. Gaszone są więc tylko te przestrzenie, w których nastąpił wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu. Dzięki temu do minimum zostaje ograniczone zużycie wody, a system może być szybko przywrócony w stan gotowości do pracy.

Zastosowanie

Instalacje tryskaczowe zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową dla bardzo szerokiej gamy obiektów zarówno nowych, jak i już istniejących. Doskonale sprawdzą się jako aktywne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów usługowo – handlowych, jak centra handlowe, pawilony, sklepy wielkopowierzchniowe, obiektów użyteczności publicznej, jak restauracje, kina, teatry, biura, hotele czy obiektów produkcyjnych i magazynowych, jak centra logistyczne, fabryki, magazyny wysokiego składowania.

W przypadku nowych obiektów, już na etapie projektowania budynku warto zadbać o zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego i opracowanie projektu instalacji tryskaczowej. Pozwoli to odpowiednio dopasować poszczególne elementy obiektu na etapie projektowania, a tym samym uniknąć nieprzewidzianych kosztów na etapie budowy czy wydłużenia czasu realizacji inwestycji.

Nasza oferta

Jako Pliszka oferujemy pełen zakres usług związanych z instalacjami tryskaczowymi. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy instalacji tryskaczowych.