Instalacje tryskaczowe

mokre, suche, suche wstępnie wysterowane

Zapytaj o produkt

Instalacja tryskaczowa to Stałe Urządzenie Gaśnicze wodne przeznaczone do zwalczania pożarów ciał stałych i cieczy palnych.  Odpowiedzialna jest za wczesne wykrycie pożaru i jego ugaszenie bądź utrzymanie pod kontrolą do czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej. System tryskaczowy gasi selektywnie – tryskacze aktywowane są tylko w strefie objętej pożarem. Stosowna w instalacjach tryskaczowych woda jest powszechnie dostępnym, ekologicznym i w pełni bezpiecznym dla ludzi środkiem gaśniczym. Instalacje tryskaczowe umożliwiają uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu.

Automatyka
Automatyczne uruchomienie

Wystarczy wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu, aby instalacja tryskaczowa rozpoczęła akcję gaśniczą.

Elastyczny
Elastyczność

Wystarczy podłączyć zbiornik ze środkiem pianotwórczym, aby w prosty sposób zmodyfikować instalację tryskaczową na system gaszenia pianą.

Oszczędny
Oszczędność

Akcja gaśnicza odbywa się tylko na obszarze objętym pożarem, nie w całym obiekcie objętym systemem tryskaczowym.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Woda pochłania większość szkodliwych gazów pożarowych, dymu i substancji szkodliwych.

Ekologia
Ekologia

Woda to najbardziej naturalny i powszechnie dostępny środek gaśniczy, w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Budowa i sposób działania

Instalacja tryskaczowa składa się z:

  • pompowni ze zbiornikiem zapasu wody,
  • rurociągów tłocznych rozprowadzających,
  • podstacji tryskaczowej z zaworami kontrolno-alarmowymi,
  • rurociągów dystrybucyjnych,
  • siatki tryskaczy.

Rodzaje instalacji tryskaczowych

INSTALACJA TRYSKACZOWA MOKRA, do standardowych zastosowań
W instalacji tryskaczowej mokrej rurociąg dystrybucyjny jest stale wypełniony wodą pod ciśnieniem. Tryskacze przeciwpożarowe zamknięte są szklanymi ampułkami z cieczą termicznie rozszerzalną. Pod wpływem wysokiej temperatury spowodowanej pożarem ampułki pękają, uruchamiając proces gaszenia. Z tryskaczy uwalniana jest woda, która uderzając w deflektor tryskacza rozpyla się równomiernie nad ogniskiem pożaru. Zaletą instalacji tryskaczowej mokrej jest bezzwłoczne rozpoczęcie gaszenia pożaru. Tryskacze ppoż działają selektywnie – gaszą tylko sekcje objęte pożarem, co przekłada się na dużą wydajność tych instalacji. Jest to niezawodne zabezpieczenie przeciwpożarowe w wielu obiektach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej.

INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA dedykowane do ochrony obiektów, w których temperatura stale lub czasowo spada poniżej 4°C.
W instalacji tryskaczowej suchej rurociąg dystrybucyjny wypełniony jest sprężonym powietrzem lub azotem. Wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu powoduje pęknięcie ampułki i otwarcie tryskacza. Spadek ciśnienia powietrza skutkuje otwarciem zaworu kontrolno-alarmowego typu suchego, wypełnieniem rurociągu wodą i jej uwolnieniem przez otwarte tryskacze przeciwpożarowe.

INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA WSTĘPNIE WYSTEROWANA (PRE-ACTION) do ochrony obiektów szczególnie wrażliwych na wodę.

Z uwagi na konieczność minimalizacji ryzyka nieoczekiwanego wypływu wody, w instalacji tryskaczowej suchej wstępnie wysterowanej rurociągi dystrybucyjne są wypełnione powietrzem, a uruchomienie procesu gaszenia odbywa się dwustopniowo – przez zewnętrzny systemem detekcji pożaru i ampułki w tryskaczach. Dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko nieoczekiwanego wypływu wody np. w wyniku przypadkowego uszkodzenia tryskacza.
W każdej instalacji tryskaczowej woda uwalniana jest tylko przez te tryskacze przeciwpożarowe, w których doszło do pęknięcia ampułki. Gaszone są więc tylko te przestrzenie, w których nastąpił wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu. Dzięki temu do minimum zostaje ograniczone zużycie wody, a system może być szybko przywrócony w stan gotowości do pracy.

Zastosowanie instalacji tryskaczowych

Instalacje tryskaczowe zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową dla bardzo szerokiej gamy obiektów zarówno nowych, jak i już istniejących. Doskonale sprawdzą się jako aktywne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów usługowo – handlowych, jak centra handlowe, pawilony, sklepy wielkopowierzchniowe, obiektów użyteczności publicznej, jak restauracje, kina, teatry, biura, hotele czy obiektów produkcyjnych i magazynowych, jak centra logistyczne, fabryki, magazyny wysokiego składowania.
W przypadku nowych obiektów, już na etapie projektowania budynku warto zadbać o zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego i opracowanie projektu instalacji tryskaczowej. Pozwoli to odpowiednio dopasować poszczególne elementy obiektu na etapie projektowania, a tym samym uniknąć nieprzewidzianych kosztów na etapie budowy czy wydłużenia czasu realizacji inwestycji.
Oferujemy pełen zakres usług związanych z instalacjami tryskaczowymi. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy instalacji tryskaczowych. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty instalacji tryskaczowych. Instalacje tryskaczowe firmy Pliszka są projektowane oraz montowane z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa.