Usługi przeciwpożarowe

Realizujemy usługi przeciwpożarowe obejmujące projektowanie, instalację i kontrolę nowoczesnych systemów gaśniczych i instalacji przeciwpożarowych. W naszej ofercie znajdą Państwo również przeglądy, konserwacje i remonty wszystkich typów urządzeń gaśniczych. W ramach świadczonych usług wykonujemy projekty instalacji ppoż, opracowania i aktualizacje instrukcji przeciwpożarowych i ewakuacyjnych dla obiektów oraz wyposażamy je w odpowiednie oznakowanie. Prowadzimy również konsultacje i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Projekty systemów ppoż., naprawa i serwis sprzętu gaśniczego

Szczegółowy zakres realizowanych przez nas usług obejmuje:

  • odbiór i sprzedaż gazów FE-36TM (HFC-236fa) oraz FM-200® (HFC-227ea) w ramach prowadzonego banku F-gazów,
  • instalację, konserwację lub serwisowanie oraz naprawy i likwidację stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających halon; przyjmujemy również zanieczyszczony halon do regeneracji,
  • usługi ppoż. dla sektora morskiego,
  • projekty systemów ppoż. i stałych urządzeń gaśniczych,
  • serwis instalacji przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!