Oznakowanie obiektów

Zapewniamy profesjonalne i zgodne z aktualnymi wymogami przepisów bezpieczeństwa pożarowego oznakowanie Państwa budynków, urządzeń elektronicznych, maszyn i pojazdów mechanicznych w znaki informacyjne i ostrzegawcze. Posiadamy również tablice niezbędne do prawidłowego oznakowania urządzeń elektrycznych. Powierzając nam ochronę przeciwpożarową swojego mienia zyskują Państwo pewność, że uwzględnimy wszystkie szczegóły chronionego obiektu i dopełnimy wszelkich formalności prawnych.

W ramach wykonywanych usług opracujemy dla Państwa:

  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i ich aktualizacje,
  • plany ewakuacyjne,
  • scenariusze pożaru, scenariusze ewakuacji i inne niezbędne dokumenty.

Na podstawie opracowanych dokumentów lub zgłoszonego zapotrzebowania dostarczymy Państwu:

  • fotoluminescencyjne i nieświecące znaki bezpieczeństwa,
  • oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • systemy centralnego monitorowania,
  • tablice urządzeń elektrycznych.

Zapewniamy również przeprowadzenie odpowiednich analiz przez rzeczoznawców.

W przypadku inwestycji budowlanej, kompleksowo zadbamy o przeprowadzenie odbiorów przez uprawnione instytucje. Możemy również prowadzić dla Państwa książki obiektu zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.