Automatyka pożarowa

Zapytaj o produkt

Oferujemy w pełni zautomatyzowane systemy z zakresu automatyki pożarowej. Projektujemy, instalujemy i programujemy systemy detekcji i sterowania gaszeniem, systemy sygnalizacji pożaru oraz zaawansowane systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych. Oferowane przez nas systemy detekcji i sterowania gaszeniem pozwalają na pełną automatyzację procesu gaszenia: wykrywają najmniejsze produkty spalania w powietrzu oraz dają możliwość podjęcia szybkiej akcji ewakuacyjnej i rozpoczęcia procesu gaszenia przed przybyciem straży pożarnej. Uzupełnieniem naszej oferty są systemy kontroli dostępu oraz systemy detekcji szkodliwych gazów.

Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe

Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe monitorują bezpieczeństwo pożarowe obiektu, w którym są zainstalowane. W momencie wykrycia pożaru uruchamiają proces gaszenia oraz wysyłają sygnał alarmowy do personelu i jednostki straży pożarnej. Stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest niezwykle ważne, ponieważ od czasu, który upłynął od wybuchu pożaru do rozpoczęcia akcji gaśniczej, często zależy powodzenie całej akcji. Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe Pliszka umożliwiają natychmiastową reakcję na powstałe zagrożenie.