Automatyka pożarowa

Zapytaj o produkt

Oferujemy w pełni zautomatyzowane systemy z zakresu automatyki pożarowej. Projektujemy, instalujemy i programujemy systemy detekcji i sterowania gaszeniem, systemy sygnalizacji pożaru oraz zaawansowane systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych. Oferowane przez nas systemy detekcji i sterowania gaszeniem pozwalają na pełną automatyzację procesu gaszenia: wykrywają najmniejsze produkty spalania w powietrzu oraz dają możliwość podjęcia szybkiej akcji ewakuacyjnej i rozpoczęcia procesu gaszenia przed przybyciem straży pożarnej. Uzupełnieniem naszej oferty są systemy kontroli dostępu oraz systemy detekcji szkodliwych gazów.

Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe

Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe monitorują bezpieczeństwo pożarowe obiektu, w którym są zainstalowane. W momencie wykrycia pożaru uruchamiają proces gaszenia oraz wysyłają sygnał alarmowy do personelu i jednostki straży pożarnej. Stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest niezwykle ważne, ponieważ od czasu, który upłynął od wybuchu pożaru do rozpoczęcia akcji gaśniczej, często zależy powodzenie całej akcji. Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe Pliszka umożliwiają natychmiastową reakcję na powstałe zagrożenie.

Jakie urządzenia przeciwpożarowe znajdują się w naszej ofercie?

Nasza oferta powstała z myślą o mniejszych i większych obiektach wymagających kompleksowego zabezpieczenia przez skutkami ewentualnego pożaru. W tym celu, poza systemami gaśniczymi, projektujemy i instalujemy Systemy Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze. Elementem budowy obu systemów są urządzenia przeciwpożarowe, jak urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe czy urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych lub sygnałów uszkodzeniowych. Ich zadaniem jest jak najwcześniejsze powiadomienie o wykrytym pożarze wyznaczony personel lub wszystkie osoby przebywające w budynku. Dla dużych obiektów przemysłowych i biurowych realizujemy systemy kontroli dostępu, pozwalające na ograniczenie nie tylko działalności osób trzecich, lecz także przenoszenia się ognia do dalszych przestrzeni w budynku.

Chętnie opracujemy dla Państwa projekt kompleksowych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla konkretnego obiektu lub wykonamy już zaprojektowaną inwestycję. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty.