Instalacje zraszaczowe

Zapytaj o produkt

Instalacja zraszaczowa to Stałe Urządzenie Gaśnicze wodne, stanowiące doskonałe zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów, w których pożar może się szybko rozprzestrzenić lub wymagane jest ich schłodzenie. Nieodłącznym elementem instalacji zraszaczowej jest system detekcji pożaru, który jest odpowiedzialny za uruchomienie akcji gaśniczej.

 

Modułowa budowa
Modułowa budowa

Możliwość podzielenia zabezpieczanego obiektu na sekcje, co ograniczy zadziałanie systemu tylko do strefy, w której wybuchł pożar.

Elastyczny
Elastyczność

Instalację tryskaczową wystarczy uzupełnić o zbiornik ze środkiem pianotwórczym, aby otrzymać system gaszenia pianą.

Ekologia
Ekologia

Woda jest naturalnym środkiem gaśniczym, w pełni bezpiecznym dla ludzi i środowiska.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Woda pochłania większość szkodliwych produktów spalania, ogranicza ilość dymu i gazów trujących.

Budowa i sposób działania

Instalacja zraszaczowa składa się z:

• pompowni ze zbiornikiem zapasu wody,

• rurociągów tłocznych rozprowadzających,

• centrali z zaworami zalewowymi (wzbudzającymi),

• rurociągów dystrybucyjnych,

• siatki zraszaczy.

Zraszacze charakteryzują się budową otwartą, dlatego system zraszaczowy jest instalacją typu suchego, w której rurociąg dystrybucyjny jest wypełniony powietrzem.

Instalacji zraszaczowej zawsze towarzyszy system detekcji, odpowiedzialny za wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium i uruchomienie akcji gaśniczej.  W przypadku powstania pożaru i jego wykryciu przez linię detekcyjną, otwierany jest zawór kontrolno-alarmowy zraszaczowy i woda kierowana jest rurociągiem dystrybucyjnym do sekcji zraszaczy, w której nastąpiło wykrycie pożaru. Przekazanie alarmu pożarowego następuje bezzwłocznie, a aktywacja systemu zraszaczowego może odbywać się elektronicznie, pneumatycznie, hydraulicznie lub ręcznie.

Gaszenie odbywa się poprzez wchłonięcie ciepła, schłodzenie płonącego materiału oraz odcięcie tlenu przy pomocy wytwarzającej się pary wodnej.

Zastosowanie

Instalacje zraszaczowe pozwalają skutecznie ugasić lub skontrolować pożary grup A i B. Przeznaczone są do zabezpieczenia przeciwpożarowego zewnętrznych instalacji przemysłowych np. w rafineriach, elektrociepłowniach, gazowniach, na składowiskach odpadów lub jako systemy schładzania zbiorników oraz urządzeń niemechanicznych i nieelektrycznych. Systemy zraszaczowe są szczególnie polecane jako aktywne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów, w których pożar może się szybko rozprzestrzenić (np. maszyny papiernicze) lub wymagane jest ich chłodzenie podczas pożaru (np. zbiorniki z cieczami palnymi, stacje transformatorowe).

Zraszacze przeciwpożarowe w ofercie Pliszka

Oferujemy pełen zakres usług związanych z instalacjami zraszaczowymi. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy instalacji zraszaczowych. Zraszacze przeciwpożarowe, podobnie jak tryskacze przeciwpożarowe zapewniają skuteczną ochronę całej chronionej przestrzeni w przypadku pożaru. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty zraszaczy ppoż.