Montaż

Wykonamy dla Państwa montaż wszelkiego rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności:

  • gaśnic i szafek do gaśnic,
  • hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, szafek hydrantowych
  • stałych i półstałych centrów pianowych,
  • automatycznych systemów gaszenia, w szczególności systemów suchego gaszeniamgły wodnej i instalacji tryskaczowych,
  • systemów sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
  • systemów kontroli dostępu,
  • znaków informacyjnych przeciwpożarowych i ewakuacyjnych,
  • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

i innych elementów ochrony przeciwpożarowej.

Wieloletnie doświadczenie naszych ekip technicznych gwarantuje Państwu odpowiedni dobór środków gaśniczych oraz estetyczny montaż urządzeń i systemów przeciwpożarowych.