Gaśnica GH-2x

na środek czysty FE-36

Zapytaj o produkt

Gaśnica GH-2x to jedyna na polskim rynku gaśnica na gaz FE-36TM, posiadająca świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Gaśnica ta jest niezwykle skutecznym i w pełni bezpiecznym podręcznym sprzętem do gaszenia czułych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Wysoką skuteczność działania GH-2x zapewnia zastosowany środek gaśniczy – gaz FE-36TM (HFC 236 fa – zamiennik halonu 1211), zwany także czystym środkiem gaśniczym. Jego właściwości są czynnikiem wyróżniającym GH-2x na tle powszechnie stosowanych gaśnic. Proces gaszenia gazem FE-36TM polega na usunięciu energii cieplnej z płomieni i całkowitym powstrzymaniu reakcji spalania. Jego wyładowanie nie wiąże się zatem z gwałtownym spadkiem temperatury, jak ma to miejsce przy użyciu gaśnic wykorzystujących dwutlenek węgla CO2, gdzie temperatura może spaść nawet do -79°C. Dzięki temu GH-2x eliminuje niebezpieczeństwo narażenia skóry na bolesne i trudne do wyleczenia odmrożenia oraz ryzyko trwałego uszkodzenia czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Z kolei użycie popularnych gaśnic proszkowych wiąże się z ogromnym zapyleniem, utrudniającym oddychanie oraz ograniczającym widoczność, a tym samym drogę ewakuacji uczestników pożaru. Ponadto proszek może przez długi czas utrzymywać się w szczelinach gaszonych powierzchni, wydłużając czas niesprawności gaszonych urządzeń.

Dzięki takim właściwościom gaśnica GH-2x doskonale sprawdza się jako sprzęt podręczny do gaszenia czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych w serwerowniach, archiwach, muzeach, pomieszczeniach biurowych, laboratoriach, pojazdach szynowych, wozach opancerzonych, czołgach, samolotach i na statkach.

Niewielkie gabaryty i poręczna budowa gaśnicy sprzyjają swobodnemu użytkowaniu przez każdą, nawet nieprzeszkoloną osobę.

Gaśnica GH-2x może być stosowana w temperaturze od -20°C do +60°C.

Do każdej gaśnicy dołączony jest wieszak i tabliczka „Do gaszenia sprzętu komputerowego”.