Bank Halonu

(1211, 1301, 2402)

Zapytaj o produkt

Halony to gazy o doskonałej skuteczności gaśniczej, najwyższej spośród wszystkich znanych dzisiaj środków gaśniczych. Z uwagi na ich wysoką szkodliwość dla warstwy ozonowej, od 1994 roku są sukcesywnie wycofywane z użycia. Obecnie jedynie wojsko i podmioty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju mogą w krytycznych sytuacjach korzystać z halonów.

Na mocy posiadanej autoryzacji Ministra Środowiska oferujemy Państwu odbiór, regenerację i sprzedaż halonów 1211, 1301 i 2402. 

Z uwagi na wysoki potencjał niszczenia ozonu, na mocy Protokołu Montrealskiego z 1994 roku halony są sukcesywnie wycofywane z użycia. Oferujemy Państwu wymianę urządzeń gaśniczych pracujących w oparciu o halon na systemy gaśnicze wykorzystujące gazy FE-36TM i FM-200® oraz FK-5-1-12 (chemiczna nazwa dla NovecTM 1230) lub gazy obojętne. Doradzimy Państwu jaki system wybrać, przygotujemy projekt, dostarczymy i zamontujemy na wskazanym przez Państwa obiekcie. W trakcie użytkowania systemów będziemy wykonywać niezbędne przeglądy i prace konserwacyjne. To wszystko w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy o stałej współpracy.