Kontakt

PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy

ul. Miałki Szlak 52, hala C, 80-717 Gdańsk

Dane rejestrowe:

P. U. Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk

NIP: 584-249-74-98 | Regon: 192 944 315

Kapitał zakładowy: 4.250.000,00 zł

KRS nr 0000173544, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

OBSŁUGA KLIENTA:
SKLEP FIRMOWY:
DZIAŁ MORSKI:
MARKETING:
ODDZIAŁ W GDYNI:

Pliszka Sprinkler Engineering Sp. z o.o.
ul. Jana Brzechwy 11, 81-590 Gdynia

Dział, do którego chcesz napisać: *

Twój załącznik: