Gaszenie gazem

Zapytaj o produkt

Gaszenie gazem należy do metod gaśniczych o największej skuteczności. Gaz uwalniany z urządzeń gaśniczych powoduje przerwanie procesu spalania, nie niszcząc gaszonych powierzchni. Z tego względu gaszenie gazem ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest użycie innych środków gaśniczych, takich jak woda, piana gaśnicza czy proszek. W ochronie przeciwpożarowej wyróżnia się trzy główne grupy gazów gaśniczych – gazy chemiczne, gazy obojętne oraz dwutlenek węgla. Systemy gaszenia gazem firmy Pliszka są projektowane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, dzięki czemu są nieszkodliwe dla ludzi, środowiska i dla gaszonego mienia. Instalowane urządzenia posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Oferowane przez nasz samodzielne i w pełni zautomatyzowane systemy gaszenia gazem, w tym stałe urządzenia gaśnicze gazowe, zapewnią skuteczną ochronę przeciwpożarową pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym, cennym wyposażeniem czy substancjami niebezpiecznymi. W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy też na wszystkie pytania.