Gaszenie gazem

Zapytaj o produkt

Gaszenie gazem należy do metod gaśniczych o największej skuteczności. Gaz uwalniany z urządzeń gaśniczych powoduje przerwanie procesu spalania, nie niszcząc gaszonych powierzchni. Z tego względu gaszenie gazem ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest użycie innych środków gaśniczych, takich jak woda, piana gaśnicza czy proszek. W ochronie przeciwpożarowej wyróżnia się trzy główne grupy gazów gaśniczych – gazy chemiczne, gazy obojętne oraz dwutlenek węgla.

Stałe Urządzenia Gaśnicze gazowe

Stałe Urządzenia Gaśnicze gazowe są uruchamiane automatycznie przez centralę sterowania gaszeniem, na podstawie impulsu świadczącego o wykryciu pożaru przez czujki pożarowe. Proces gaszenia polega na wypełnieniu gazem zabezpieczanego obiektu czy pomieszczenia. Systemy gaszenia gazem firmy Pliszka są projektowane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, dzięki czemu są nieszkodliwe dla ludzi i dla gaszonego mienia. Instalowane urządzenia posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.

Jakie materiały wymagają gaszenia gazem?

Gaszenie gazem jest wykorzystywane przede wszystkim w przypadku pożarów z grupy A (ciała stałe), B (ciecze palne i tłuszcze) oraz C (gazy). Stosuje się je najczęściej w pomieszczeniach, w których znajduje się elektronika lub cenne wyposażenie, które w kontakcie z wodą lub innymi środkami gaśniczymi zostałyby nieodwracalnie uszkodzone. Gaszenie gazem ma tą istotną zaletę, że nie powoduje szkód wtórnych, jak zalanie czy zapylenie. Gaz po zastosowaniu odparowuje, pozostawiając suche i czyste powierzchnie.

Systemy gaszenia gazem najczęściej wykorzystywane są do ochrony przez pożarem takich miejsc, jak:

  • serwerownie,
  • archiwa,
  • centra przetwarzania danych,
  • skarbce,
  • laboratoria,
  • muzea,
  • a także hale produkcyjne, jeśli specyfika prowadzonej w nich działalności tego wymaga.

Stałe Urządzenia Gaśnicze gazowe zapewniają bezpieczeństwo w obiektach wymagających szczególnej ochrony. Aby mogły być skuteczne, w większości przypadków wymogiem jest zapewnienie szczelności chronionych obiektów. Nieodłącznym elementem SUG gazowych są systemy detekcji i sterowania gaszeniem, odpowiedzialne za wykrycie pożaru i automatyczne uruchomienie gaszenia. W celu maksymalizacji bezpieczeństwa obiektu warto zainwestować również w pozostałe systemy przeciwpożarowe, jak Systemy Sygnalizacji Pożaru czy system wizualizacji zdarzeń pożarowych.

W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.