Gaszenie gazem – systemy gaśnicze gazowe

Zapytaj o produkt

Gaszenie gazem należy do metod gaśniczych o największej skuteczności. Gaz uwalniany z urządzeń gaśniczych powoduje przerwanie procesu spalania, nie niszcząc gaszonych powierzchni. Z tego względu gaszenie gazem ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest użycie innych środków gaśniczych, takich jak woda, piana gaśnicza czy proszek. W ochronie przeciwpożarowej wyróżnia się trzy główne grupy gazów gaśniczych – gazy chemiczne, gazy obojętne oraz dwutlenek węgla. Systemy gaszenia gazem firmy Pliszka są projektowane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, dzięki czemu są nieszkodliwe dla ludzi, środowiska i dla gaszonego mienia.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Oferowane przez nasz samodzielne i w pełni zautomatyzowane systemy gaszenia gazem, w tym stałe urządzenia gaśnicze gazowe, zapewnią skuteczną ochronę przeciwpożarową pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym, cennym wyposażeniem czy substancjami niebezpiecznymi. Systemy gaszenia gazem idealnie nadają się do zabezpieczenia takich miejsc jak serwerownie, centra przetwarzania danych, archiwa, muzea, skarbce, czy laboratoria.