System mgły wodnej wysokociśnieniowej

FOGTEC

Zapytaj o produkt

Systemy gaszenia mgłą wodną to innowacyjna i bardzo skuteczna forma ochrony przeciwpożarowej, w pełni bezpieczna dla ludzi, chronionych obiektów i środowiska. Opracowana przez inżynierów FOGTEC technologia wysokociśnieniowej mgły wodnej, wykorzystująca bardzo małe krople klasy I (NFPA 750), jest wiodącą na świecie. Pozwala skutecznie zwalczać pożary przy użyciu minimalnej ilości czystej wody, co ogranicza do minimum wielkość szkód i czas przestojów. System mgły wodnej wysokociśnieniowej FOGTEC zalecany jest wszędzie tam, gdzie zastosowanie tradycyjnych systemów gaśniczych jest ograniczone.

Wydajność
Wydajność

Systemy FOGTEC skutecznie zwalczają pożary przy użyciu minimalnej ilości czystej wody, co ogranicza do minimum wielkość szkód i czas przestojów

Optymalny
Optymalizacja

Indywidualna konstrukcja pozwala zminimalizować ilość użytych zasobów i efektywnie wykorzystać materiały, a także do minimum ograniczyć ingerencję w zabezpieczany obiekt

Elastyczny
Elastyczność

Konstrukcja systemów jest dopasowana do chronionego obiektu, dzięki temu mogą być montowane w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach i ograniczonych przestrzeniach

Obszarowość
Efekt chłodzenia

Mgła wodna szybko absorbuje duże ilości energii ze spalania i tworzy osłonę przed promieniowaniem cieplnym, chroniąc ludzi i mienie przed skutkami wysokich temperatur

Ekologia
Ekologia

Woda to najbardziej naturalny i dostępny środek gaśniczy, w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska

Budowa i sposób działania

System mgły wodnej wysokociśnieniowej obejmuje:

 • zbiornik zapasu wody,
 • niskociśnieniowy rurociąg ssący
 • zestaw filtrów,
 • zestaw pompowy, w skład którego wchodzą m.in. zestaw pomp głównych o przepływie od 25 do 120 l/min., pompa rezerwowa, pompa uzupełniająca ciśnienie, dotykowy panel sterujący,
 • wysokociśnieniowy rurociąg tłoczny,
 • kolektor zaworów strefowych i zawory strefowe
 • wysokociśnieniowe rurociągi dystrybucyjne – rurociągi wodne ze stali nierdzewnej,
 • dysze mgłowe.

Poszczególne elementy są każdorazowo optymalizowane pod kątem potrzeb i wymagań konkretnego obiektu. Dobierana jest m.in. odpowiednia liczba oraz rozmieszczenie dysz, ustalana jest intensywność podawania wody i wielkość kropel – wszystko po to, aby zapewnić najlepszy efekt gaśniczy. Takie indywidualne podejście zapewnia ponadto wyjątkową elastyczność systemu oraz efektywne wykorzystanie materiałów niezbędnych do jego budowy.

Zbiornik zapasu wody
Zestaw pompowy
Pompa uzupełniająca ciśnienie (jockey pomp)
Kompresor
Panel sterujący
Zawory sekcyjne
Dysze automatyczne
Dysze otwarte
Rurociąg dystrybucyjny wypełniony powietrzem
Rurociąg dystrybucyjny wypełniony wodą
System mgły wodnej grafika

Elementem wyróżniającym każdego systemu FOGTEC są innowacyjne dysze mgły wodnej. Mogą być one montowane nie tylko na sufitach lub ścianach bocznych obiektów, ale również w podłogach technicznych, sufitach podwieszanych lub do lokalnej ochrony urządzeń.

Rurociąg dystrybucyjny wykonany jest z rur o średnicy od 10 do 50 mm ze stali nierdzewnej AISI 316. Elastyczność hydrauliczna, zapewniająca małe straty ciśnienia na bardzo długich odcinkach rurociągu, umożliwia realizację bardzo rozbudowanych systemów mgły wodnej z wykorzystaniem tylko jednego zestawu pompowego.

System mgły wodnej może być z powodzeniem integrowany z istniejącym na obiekcie Systemem Sygnalizacji Pożaru.

Rodzaje systemów mgły wodnej FOGTEC

W zależności od charakterystyki chronionych obiektów oraz rodzaju występującego w nich zagrożenia pożarowego, wyróżnić można cztery podstawowe systemy wysokociśnieniowej mgły wodnej FOGTEC:

 • SYSTEM MOKRY do ochrony przed standardowymi zagrożeniami pożarowymi m.in. w budynkach biurowych, hotelach, szpitalach

W systemie tym rurociągi dystrybucyjne są wypełnione wodą pod stałym ciśnieniem, utrzymywanym przez pompę uzupełniającą. Funkcję detektorów pożaru pełnią szklane ampułki w dyszach mgłowych. W momencie wzrostu temperatury powyżej zadanego poziomu, ampułka pęka, uruchamiając proces gaszenia. Aktywne są tylko te dysze, w których doszło do pęknięcia ampułki, dzięki czemu gaszone są tylko przestrzenie, w których nastąpił wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu.

 • SYSTEM PRE-ACTION do ochrony przed standardowymi zagrożeniami pożarowymi w obiektach szczególnie wrażliwych na wodę, jak m.in. biblioteki, muzea, archiwa

Z uwagi na konieczność minimalizacji ryzyka nieoczekiwanego wypływu wody, w systemie tym rurociągi dystrybucyjne są wypełnione powietrzem, a uruchomienie procesu gaszenia odbywa się dwustopniowo – przez zewnętrzny systemem detekcji pożaru i ampułki w dyszach.

 • SYSTEM SUCHY do ochrony obiektów, w których stale lub czasowo występują temperatury poniżej 4°C, jak m.in. chłodnie, magazyny, garaże

W systemie tym rurociągi dystrybucyjne są wypełnione powietrzem pod stałym ciśnieniem, utrzymywanym przez kompresor. Funkcję detektorów pożaru pełnią jedynie szklane ampułki w dyszach mgłowych. W momencie wzrostu temperatury powyżej zadanego poziomu, ampułka pęka, uruchamiając proces gaszenia.

 • SYSTEM DELUGE do ochrony obiektów przemysłowych, jak m.in. turbiny gazowe, maszynownie, lakiernie

W systemie tym stosowane są dysze mgłowe otwarte, a za detekcję pożaru odpowiedzialny jest wyłącznie zewnętrzny system detekcji. Rurociąg dystrybucyjny jest wypełniony powietrzem. Dopiero w momencie wykrycia ognia uruchamiana jest pompa wysokociśnieniowa, która tłoczy wodę do rurociągu dystrybucyjnego i dalej do dysz mgłowych.

W przypadku mniejszych aplikacji, opłacalną alternatywą dla pompy wysokociśnieniowej może być wykorzystanie zestawu zbiorników wypełnionych odpowiednio wodą i azotem, połączonych za pomocą kolektora. Budowa systemu i sposób aktywacji są analogiczne jak w stałych urządzeniach gaśniczych gazowych.

Zastosowanie

System mgły wodnej wysokociśnieniowej zapewni skuteczną ochronę w bardzo szerokiej gamie obiektów. Doskonale sprawdzi się jako aktywne zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, w tym obiektów biurowych, hoteli, budynków wysokościowych, szpitali, obiektów zabytkowych, muzeów i archiwów, obiektów sakralnych, a także obiektów i urządzeń przemysłowych, jak układy nawęglania, tunele kablowe, turbiny gazowe i turbozespoły, transformatory, generatory prądotwórcze wraz ze zbiornikami paliwa, maszynownie, lakiernie, maszyny CNC i prasy hydrauliczne oraz obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej, m.in. tuneli drogowych, stacji metra czy wagonów kolejowych. Systemy mgły wodnej nie wymagają szczelnych pomieszczeń i mogą być montowane w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach i ograniczonych przestrzeniach.

Wysoka wydajność systemów FOGTEC pozwala zminimalizować ilość wody użytej podczas gaszenia. Dzięki temu poszczególne elementy systemu, szczególnie średnice rurociągu i rozmiary pomp, są znacznie mniejsze niż w systemach tryskaczowych czy zraszaczowych. To dlatego systemy wysokociśnieniowej mgły wodnej FOGTEC mogą być z powodzeniem instalowane w obiektach już istniejących, ograniczając do minimum ingerencję w te obiekty oraz zapewniając dyskrecję całej instalacji.

Nasza oferta

Jako Pliszka oferujemy pełen zakres usług związanych z instalacjami mgły wodnej. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy systemów mgły wodnej wysokociśnieniowej.