Środki gaśnicze

Zapytaj o produkt

Nasze urządzenia gaśnicze i systemy przeciwpożarowe oparte są na certyfikowanych, skutecznych i bezpiecznych środkach gaśniczych. Posiadamy również bank halonów, w ramach którego dokonujemy odbioru halonów 1211, 1301 i 2402 oraz ich dalszej odsprzedaży uprawnionym podmiotom.

Wśród środków gaśniczych, używanych przez nas w Stałych Urządzeniach Gaśniczych, można wyróżnić substancje naturalne i chemiczne. Najczęściej stosowane są:

Zastosowanie poszczególnych środków gaśniczych zależy od wyposażenia obiektu i rodzaju składowanych w nim materiałów i towarów. Ustalenie tego, jaki materiał może ulec spaleniu, determinuje dobór odpowiedniego środka gaśniczego. Szczególnie wymagające pod tym względem są pożary cieczy palnych, substancji stałych topiących się pod wpływem ciepła, a także pożary gazów czy metali palnych.

Środki gaśnicze mają za zadanie przerwać reakcję spalania lub skontrolować pożar tak, aby nie mógł się dalej rozprzestrzeniać. Działanie gaśnicze wody polega na schładzaniu i częściowym wypieraniu tlenu przez parę wodną powstającą bezpośrednio przy ognisku pożaru. Gazy chemiczne gaszą poprzez dezaktywację wolnych rodników niezbędnych do podtrzymywania reakcji spalania, z kolei zadaniem gazów obojętnych jest obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, aby powstała atmosfera niepalna.

Środki gaśnicze w gaśnicach

W naszej ofercie dostępne są różne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego zawierającego środki gaśnicze stałe, ciekłe lub gazowe. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • gaśnice proszkowe – najbardziej popularne, przeznaczone do gaszenia pożarów z grupy A, B i C
  • gaśnice pianowe – są wykorzystywane do gaszenia pożarów z grupy A i B, a także F
  • gaśnice śniegowe na dwutlenek węgla (CO2)- służą do gaszenia pożarów z grupy B, C i D,
  • gaśnice halonowe – są to gaśnice do urządzeń elektrycznych, wykorzystujące gazy chemiczne.

Podręczny sprzęt gaśniczy, jak gaśnice czy agregaty gaśnicze, mogą stanowić jedyne zabezpieczenie przeciwpożarowe niewielkich biur i lokali usługowych, w których zagrożenie pożarowe jest niewielkie. Większe obiekty, w których ryzyko wystąpienia pożaru jest wysokie lub jego konsekwencje mogą być poważne, należy zawsze wyposażyć w automatyczne systemy przeciwpożarowe, które bez ingerencji człowieka będą w stanie zaalarmować o pożarze lub skutecznie go ugasić czy skontrolować.