SAFEMATIC MP

Stałe Urządzenie Gaśnicze na FM- 200® lub FK-5-1-12

25–55 bar, opcja compact
Zapytaj o produkt

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ MP to w pełni zautomatyzowany i samodzielny system gaśniczy, niezwykle skuteczny i szybki w działaniu. System zabezpiecza kompleksowo – wypełnia środkiem gaśniczym całe pomieszczenia i wnętrza, chroniąc przed pożarem wszystkie znajdujące się w nich przedmioty i urządzenia. W zależności od charakterystyki zabezpieczanej przestrzeni i oczekiwań inwestora, SUG SAFEMATIC MP jako środki gaśnicze wykorzystuje gazy FM-200® lub FK-5-1-12 (nazwa chemiczna dla NovecTM 1230).

Szybkość
Szybki i skuteczny

System potrzebuje zaledwie 10 sekund do ugaszenia pożaru

Bezpieczeństwo
Bezinwazyjny

Gazy FM-200® i FK-5-1-12 są obojętne dla urządzeń elektronicznych (nie powodują przepięć), a po zastosowaniu odparowują pozostawiając czystą powierzchnię

Elastyczny
Plug&Play

System typu pre-engineered: wszystkie prace mechaniczne i hydrauliczne są wykonywane przed dostawą, co do minimum ogranicza czas montażu i ingerencję w obiekt

Obszarowość
Bezpieczny

Użycie gazu FM-200® lub FK-5-1-12 w stężeniach projektowych jest w pełni bezpieczne dla ludzi

Optymalny
Zoptymalizowany

Liczba i pojemność zbiorników ze środkiem gaśniczym jest dostosowywana do gabarytów zabezpieczanego pomieszczenia;

Oszczędny
Oszczędny

Oparty na ciśnieniu 25 bar system eliminuje konieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na zbiorniki ze środkiem gaśniczym

Budowa

SUG SAFEMATIC MP jest urządzeniem jednostrefowym o budowie modułowej. Składa się z modułów gaszenia, z których każdy obejmuje:

  • zbiornik wypełniony środkiem gaśniczym (pojemność 27,2 l, 40 l, 80 l lub 130 l),
  • układ mocowania zbiorników i kolektora – obejmy, szyny, elementy złączne,
  • zawór butlowy z wyzwalaczem i detektorem wycieków,
  • prefabrykowany rurociąg rozprowadzający zakończony dyszą dozującą,

oraz układu sterowania z centralą automatycznego gaszenia, obejmującego m.in. detektory pożaru, ręczne ostrzegacze pożarowe i przyciski sterujące gaszeniem.

Pojedyncze moduły mogą tworzyć baterie zbiorników, połączone ze sobą pneumatyczną linią sterującą, gdzie każdemu zbiornikowi przyporządkowano oddzielny rurociąg rozprowadzający zakończony pojedynczą dyszą. W zbiornikach magazynowany jest środek gaśniczy pod ciśnieniem 25 bar.

Zbiorniki ze środkiem gaśniczym
Rurociąg dystrybucyjny zakończony dyszą gaśniczą
Czujka dymu
Centrala automatycznego gaszenia
Przycisk START GASZENIA
Sygnalizatory: optyczny i akustyczny
Detekcja i gaszenie w podłodze technicznej
SUG Safematic MP render

Sposób działania

Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego SAFEMATIC™ MP polega na takim doborze ilości butli w zespole gaszącym, aby ilość środka gaśniczego odpowiadała kubaturze i charakterystyce zabezpieczanego pomieszczenia. Niezależnie od ilości butli w danej konfiguracji jest jeden układ sterowania, który służy do monitorowania pomieszczenia i systemu przeciwpożarowego oraz sterowania procesem automatycznego gaszenia. W momencie pojawienia się ognia, detektory pożaru przekazują sygnał do centrali, co rozpoczyna proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie uruchomiona zostaje odpowiednia sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o podjętej akcji gaszenia. Możliwe jest również ręczne uruchomienie procesu gaszenia i jego wstrzymanie.

SUG SAFEMATIC MP to system typu pre-engineered. Wszystkie prace mechaniczne i hydrauliczne są wykonywane jeszcze u producenta. Do Klienta dostarczane jest stałe urządzenie gaśnicze w formie plug&play. Wymaga ono już tylko odpowiedniego rozmieszczenia zbiorników i podłączenia ich do układu sterowania gaszeniem. Dzięki temu do minimum zostaje ograniczony czas montażu i ingerencja w obiekt, w którym system jest instalowany.

SAFEMATIC™ MP to stałe urządzenie gaśnicze wstępnie zaprojektowane inżynieryjnie. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia zaprojektowanie systemu gaśniczego  dla konkretnego obiektu, ograniczając do minimum ilość skomplikowanych obliczeń inżynieryjnych i tym samym redukując ryzyko popełnienia błędów w obliczeniach.

Zastosowanie

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ MP na FM-200® lub FK-5-1-12 przeznaczone jest do gaszenia pożarów z grupy A, B, C oraz urządzeń pod napięciem do 110 kV w pomieszczeniach zamkniętych.

Optymalnie sprawdza się dla pomieszczeń o kubaturze od ok. 100 m3 do 400 m3. System SAFEMATIC™ MP jest szczególnie polecany jako zabezpieczenie przeciwpożarowe stacji i rozdzielni elektrycznych, hal produkcyjnych, stref podwyższonego ryzyka, rafinerii, magazynów, serwerowni, centrów przetwarzania danych, laboratoriów, skarbców, archiwów, bibliotek oraz wszędzie tam, gdzie znajdują się urządzenia i materiały wrażliwe na oddziaływanie proszkowych, pianowych i wodnych środków gaśniczych.

Nasza oferta

Jako Pliszka oferujemy pełen zakres usług związanych z systemami gaszenia gazem. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy stałych urządzeń gaśniczych gazowych.