Energetyka

Skontaktuj się z nami

Elektrownie i elektrociepłownie to obiekty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Są odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej, niezbędnej dla funkcjonowania zarówno obiektów usługowych i przemysłowych, w tym obiektów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju, jak i każdego gospodarstwa domowego. Dlatego tak ważne jest ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia awarii i zakłóceń, mogących spowodować przerwy w procesie produkcji energii.

Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa elektrowni i elektrociepłowni jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Zachodzące w elektrowniach procesy przetwarzania paliw w energię elektryczną oraz ilość i różnorodność substancji palnych występujących w elementach infrastruktury technicznej obiektu, generują bardzo duże ryzyko wystąpienia pożaru i mogą wpływać na gwałtowność jego przebiegu. Aby nie dopuścić do przestojów w produkcji energii elektrycznej i zapobiec uszkodzeniom, a w skrajnych przypadkach zniszczeniu obiektu, należy zastosować specjalistyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe dla każdego obszaru.

Oferowana przez nas kompletna gama aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem oraz posiadaną wiedzą inżynierską, pozwalają nam zaprojektować i wykonać kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe w elektrowni każdego typu. Poniżej prezentujemy zalecane przez nas rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej poszczególnych obszarów elektrowni.

Turbiny parowe i gazowe

Do ochrony przeciwpożarowej turbin parowych i gazowych najlepiej sprawdzi się system gaśniczy na dwutlenek węgla. W momencie jego zadziałania następuje nie tylko wyparcie tlenu z atmosfery, co uniemożliwia kontynuację procesu spalania, ale również schłodzenie gaszonych przestrzeni. Warunkiem jego zastosowania jest szczelność korpusów turbin.

Alternatywą dla systemu gaszenia dwutlenkiem węgla jest instalacja mgły wodnej FOGTEC. Warto ją zastosować w przypadku, gdy na obiekcie istnieje inny wodny system gaśniczy, którego elementy mogą zostać wykorzystane dla potrzeb instalacji mgły wodnej. Sprawdzi się ona również w przypadku, gdy korpusy turbin nie spełniają parametrów szczelności, wymaganych dla skutecznego zadziałania systemu na CO2.

Do zabezpieczania tunelów olejowych najlepiej sprawdzą się instalacje zraszaczowe lub tryskaczowe z dodatkiem środka pianotwórczego.

Optymalnym sposobem detekcji pożaru w turbinach parowych i gazowych są czujki temperatury. Przy wzroście temperatury powyżej zadanego progu, czujki przekazują sygnał do centrali automatycznego gaszenia lub systemu sygnalizacji pożarowej na obiekcie.

Transformatory

Skuteczną ochronę przeciwpożarową transformatorów olejowych zlokalizowanych na zewnątrz zapewnią instalacje zraszaczowe. Gaszą poprzez równomierne rozprowadzenie wody na chronionym obszarze, pozwalając uzyskać dodatkowo efekt schłodzenia zabezpieczonych powierzchni. Niezbędnym elementem każdej instalacji zraszaczowej jest system detekcji i sterowania gaszeniem, który jest odpowiedzialny za wykrycie i uruchomienie procesu gaszenia.

Do gaszenia transformatorów olejowych w pomieszczeniach zamkniętych (komorach transformatorowych) optymalnym zabezpieczeniem ppoż. jest system gaszenia dwutlenkiem węgla. Wyzwolenie dużej ilości CO2 powoduje nie tylko wyparcie tlenu z atmosfery, co uniemożliwia kontynuację procesu spalania, ale również schłodzenie gaszonych przestrzeni. Za wykrycie pożaru odpowiedzialne są czujki zasysające dymu zlokalizowane poza komorą transformatora.

W przypadku transformatorów suchych, zlokalizowanych w komorach transformatorowych, uzasadnione jest zastosowanie systemu detekcji i sygnalizacji pożarowej, która powiadomi odpowiednie służby o pożarze.

Tunele kablowe

Skuteczną ochronę przeciwpożarową tuneli kablowych o małej wysokości i niewielkiej ilości przewodów zapewni instalacja mgły wodnej FOGTEC. Do wykrywania pożaru w tunelach stosuje się optyczne czujki dymu lub – w przypadku zapylenia tunelu – liniowe czujki temperatury.

Do ochrony przeciwpożarowej tuneli kablowych o dużej ilości przewodów, gdzie w przypadku pożaru może zostać wyzwolona duża ilość energii cieplnej, stosuje się instalacje tryskaczowe lub – dla tuneli pochyłych – instalacje zraszaczowe.

Magazyny RDF

Do ochrony przeciwpożarowej magazynów paliw alternatywnych optymalnie sprawdzą się wodne systemy gaśnicze. W zależności od przyjętych standardów projektowych oraz wymagań ubezpieczycieli, można zastosować instalacje tryskaczowe lub zraszaczowe. W celu zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody i zapewnienia jej lepszej penetracji w głąb paliw, zaleca się zastosowanie dodatku środka pianotwórczego.

Z uwagi na to, że pożary paliw alternatywnych są najczęściej tlące i bezpłomieniowe, wymagają one zastosowania niestandardowych metod detekcji. Wybór sposobu wykrywania pożaru uzależniony jest od sposobu składowania paliw alternatywnych. Do wykrycia pożaru paliw składowanych na pryzmach w halach magazynowych, najlepiej sprawdzą się detektory dymu i kamery termowizyjne (skanery podczerwieni). W przypadku paliw magazynowanych w silosach, stosuje się czujki wczesnej fazy tlenia w połączeniu z czujkami temperatury.

Suszarnie paliw RDF

Optymalnym zabezpieczeniem przeciwpożarowym suszarni paliw RDF są instalacje zraszaczowe, które gaszą poprzez równomierne rozprowadzenie wody w chronionej przestrzeni. Alternatywą dla nich mogą być instalacje niskociśnieniowej mgły wodnej, charakteryzujące się znacznie mniejszym zużyciem wody.

W suszarniach o małych kubaturach, w których paliwa RDF mogą zalegać przez jakiś czas, detekcja pożaru odbywa się w oparciu o czujki wczesnej fazy tlenia oraz czujki temperatury. W przypadku suszarni wielkokubaturowych lub takich, gdzie suszone paliwa podawane są od razu do pieca, stosuje się czujki temperatury.

Przenośniki – system dystrybucji paliwa

Przenośniki taśmowe płaskie lub o niewielkim kącie nachylenia skutecznie zabezpieczą instalacje tryskaczowe.

W przypadku przenośników o dużym kącie nachylenia, w tym również przenośników pionowych, zastosowanie mają instalacje zraszaczowe. Alternatywą dla instalacji zraszaczowych mogą być instalacje mgły wodnej FOGTEC, charakteryzujące się znacznie mniejszym zużyciem wody.

Taśmociągi wykorzystywane do transportu węgla charakteryzują się dużym stopniem zapylenia. Pył węglowy tworzy atmosferę wybuchową, dlatego szczególnie istotne jest zapewnienie systemu detekcji o bardzo wysokiej czułości. W tym celu stosuje się czujki wczesnej fazy tlenia oraz liniowe czujki temperatury. Czujki te wykorzystywane są również do detekcji pożaru w przenośnikach transportujących biomasę.

Alternatywnym rozwiązaniem są liniowe czujki ciepła z kablem sensorycznym. Płaski, elastyczny przewód sensoryczny wyposażony w indywidualnie adresowalne czujki temperaturowe rozmieszcza się na całej długości przenośnika, wzdłuż krążków dolnych i górnych. Jego zastosowanie umożliwia precyzyjne wskazywanie miejsca wystąpienia alarmu, a dzięki wysokiej czułości sensorów zapewnia detekcję pożaru w jego najwcześniejszym stadium.

Serwerownie

Do gaszenia serwerowni optymalnie sprawdzą się systemy gaszenia gazem SAFEMATICTM. W zależności od kubatury chronionego pomieszczenia polecamy systemy:

Stosowane w tych systemach tzw. czyste środki gaśnicze nie przewodzą prądu, a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazowe systemy gaśnicze to jedyne rozwiązania w pełni bezpieczne dla czułego sprzętu elektronicznego. Warunkiem ich zastosowania jest jednak szczelność chronionych pomieszczeń.

Wszelkie zarzewia ognia wykrywane są w najwcześniejszym stadium przez punktowe czujki dymu lub czujki zasysające, będące elementem systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

Rozwiązaniem prewencyjnym, niedopuszczającym do pojawienia się ognia, jest inertyzacja. Polega ona na kontrolowanej redukcji stężenia tlenu za pomocą gazu obojętnego, dzięki czemu powstaje atmosfera niepalna. Inertyzację można stosować w serwerowniach, gdzie tylko sporadycznie przebywają ludzie.

Wszystkie systemy oparte o gaszenie mokre, w tym również systemy mgły wodnej, nie są zalecane do gaszenia serwerowni. Również aerozole proszkowe mogą być szkodliwe dla sprzętu elektronicznego. Proszek gaśniczy wnika w najdrobniejsze szczeliny, a nieusunięty w ciągu 48h tworzy środowisko korozyjne.

Do ochrony pojedynczych szaf serwerowych o kubaturze do 3 m3 warto wykorzystać panel gaśniczy FRS-RACK®2. Przeznaczony jest on do wykrywania pożaru, gaszenia i sterowania procesem gaszenia w szafach rackowych 19″. Proces gaszenia polega na wypełnieniu środkiem gaśniczym całej chronionej przestrzeni.

Pomieszczenia automatyki

Do gaszenia pomieszczeń z czułym sprzętem elektronicznym, o strategicznym znaczeniu dla ciągłości produkcji, optymalnie sprawdzą się systemy gaszenia gazem SAFEMATICTM. W zależności od kubatury chronionego pomieszczenia polecamy systemy:

Stosowane w tych systemach tzw. czyste środki gaśnicze nie przewodzą prądu, a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazowe systemy gaśnicze to jedyne rozwiązania w pełni bezpieczne dla czułego sprzętu elektronicznego. Warunkiem ich zastosowania jest jednak szczelność chronionych pomieszczeń.

Wszelkie zarzewia ognia wykrywane są w najwcześniejszym stadium przez odpowiednio dobrane detektory – najczęściej punktowe czujki dymu lub czujki zasysające, będące elementem systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

Wszystkie systemy oparte o gaszenie mokre, w tym również systemy mgły wodnej, nie są zalecane do gaszenia pomieszczeń z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Również aerozole proszkowe mogą być szkodliwe dla tego sprzętu. Proszek gaśniczy wnika w najdrobniejsze szczeliny, a nieusunięty w ciągu 48h tworzy środowisko korozyjne.

Do ochrony pojedynczych szaf sterujących o kubaturze do 3 m3 warto wykorzystać panel gaśniczy FRS-RACK®2. Przeznaczony jest on do wykrywania pożaru, gaszenia i sterowania procesem gaszenia w szafach rackowych 19″. Proces gaszenia polega na wypełnieniu środkiem gaśniczym całej chronionej przestrzeni.

Biura

Do ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń biurowych najlepiej sprawdzi się system wysokociśnieniowej mgły wodnej FOGTEC. Charakteryzuje się on dużo niższym zużyciem wody w porównaniu z instalacjami tryskaczową i zraszaczową. Dzięki temu gaszone pomieszczenie dużo szybciej zostanie osuszone i przywrócone do użytkowania. Pozwala również oszczędzić powierzchnię niezbędną dla osadzenia zbiornika wodnego dla systemu.

W przypadku wysokich pomieszczeń (>3,5m) niezbędne może okazać się zastosowanie instalacji tryskaczowej.

rozwiazania branzowe energetyka 1200x1200

Należy pamiętać, że każda elektrownia czy elektrociepłownia ma własną charakterystykę i wymaga indywidualnego audytu zagrożenia pożarowego. Umożliwi on wybór zabezpieczeń przeciwpożarowych optymalnie dopasowanych do potrzeb danego obiektu.

Potrzebujesz skutecznej ochrony przeciwpożarowej? Zadzwoń: 602 608 058  lub napisz: oferty@pliszka.pl