Systemy kontroli dostępu

Zapytaj o produkt

Projektujemy i instalujemy systemy kontroli dostępu – jedne z najczęściej wdrażanych w firmach i instytucjach systemów bezpieczeństwa. Ich głównym celem jest ochrona mienia oraz zdrowia i życia osób przebywających w chronionych pomieszczeniach lub budynkach. Pozwalają one ograniczyć dostęp niepowołanych osób do wybranych pomieszczeń lub stref budynku. Umożliwiają także wizualizację zagrożenia na terenie obiektu.

System kontroli dostępu składa się z kilku współdziałających ze sobą urządzeń, jak elektroniczne zamki szyfrowe, czytniki zbliżeniowe czy biometryczne, których zadaniem jest identyfikacja osób oraz ograniczanie dostępu do chronionej strefy. Może on być swobodnie rozbudowywany i konfigurowany, tak by optymalnie odpowiadał wymaganiom funkcjonalnym i ilościowym chronionego obiektu.

Dzięki możliwości archiwizacji danych o przemieszczaniu się osób po obiekcie, system kontroli dostępu może skutecznie współpracować z systemem rejestracji czasu pracy. W przypadku nagłej ewakuacji umożliwia szybki dostęp do danych o liczbie osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach i strefach obiektu.