Instalacje pianowe

Systemy gaszenia pianą lekką i ciężką

Zapytaj o produkt

Systemy gaszenia pianą przeznaczone są do zabezpieczenia przeciwpożarowego linii produkcyjnych, technologicznych i przesyłowych oraz magazynów i składowisk cieczy łatwopalnych i produktów syntetycznych, np. w bazach paliwowych, terminalach przeładunkowych, hangarach, spalarniach odpadów. Środek pianotwórczy jest bowiem skuteczny w przypadku pożarów grup A i B z wyłączeniem instalacji i urządzeń pod napięciem.

Szybkość
Szybkość i skuteczność gaszenia

Neutralizacja pożaru i uniemożliwienie jego ponownego zapłonu;

Oszczędny
Niskie koszty akcji gaśniczej

Nie powoduje dodatkowych uszkodzeń, po zakończeniu wystarczy usunąć pianę;

Elastyczny
Elastyczność

Możliwa regulacja rodzaju piany (lekka/ciężka) i tempa jej przepływu;

Ekologia
Ekologia

Środek gaśniczy Pyrocool AFFF ulega biodegradacji, a szybkie pokrycie płonących materiałów pianą ogranicza ilość powstałych podczas spalania substancji toksycznych;

Sposób działania:

System uruchamia się automatycznie, na podstawie sygnałów czujek Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) lub poprzez ręczne wyzwolenie przyciskiem start. Piana podawana jest na obszar objęty pożarem i gasi odcinając tlen od płonącego materiału i schładzając go.