Instalacje pianowe

Systemy gaszenia pianą lekką, średnią i ciężką

Zapytaj o produkt

Pianowe instalacje gaśnicze to systemy automatycznego gaszenia stosowane w przypadku zagrożenia pożarami m.in. cieczy palnych, jak oleje, alkohole, benzyna, substancji chemicznych czy lakierów. Piana generowana jest poprzez mechaniczne spienienie roztworu środka pianotwórczego, powstałego w wyniku zmieszania koncentratu AFFF z wodą. W zależności od istniejącego zagrożenia pożarowego, system gaszenia pianą może generować pianę ciężką, średnią lub lekką.

 

Szybkość
Szybkość i skuteczność gaszenia

Neutralizacja pożaru i uniemożliwienie jego ponownego zapłonu.

Oszczędny
Niskie koszty akcji gaśniczej

Nie powoduje dodatkowych uszkodzeń, po zakończeniu wystarczy usunąć pianę.

Elastyczny
Elastyczność

Możliwa regulacja rodzaju piany (lekka/ciężka) i tempa jej przepływu.

Ekologia
Ekologia

Koncentrat AFFF ulega biodegradacji, a szybkie pokrycie płonących materiałów pianą ogranicza ilość powstałych podczas spalania substancji toksycznych.

Budowa i sposób działania

System gaszenia pianą obejmuje:

  • pompownię ze zbiornikiem zapasu wody,
  • zbiornik z zapasem koncentratu środka pianotwórczego,
  • proporcjoner,
  • rurociągi tłoczne rozprowadzające,
  • podstację z zaworami kontrolno-alarmowymi,
  • rurociągi dystrybucyjne,
  • generatory piany.

W momencie uruchomienia akcji gaśniczej, w proporcjonerze następuje zmieszanie wody i koncentratu AFFF. Urządzenie to odpowiada za utrzymywanie stałego stężenia środka pianotwórczego w układzie. Następnie mieszanina rozprowadzana jest rurociągiem dystrybucyjnym do sekcji, w której wykryto pożar. W generatorach piany następuje mechaniczne napowietrzenie środka pianotwórczego, który w postaci piany uwalniany jest na płonące obiekty.

Instalacja pianowa może zostać zaprojektowana i wykonana do wytwarzania piany lekkiej, średniej lub ciężkiej. Piana lekka pozwala w krótkim czasie całkowicie wypełnić obiekty o dużej kubaturze, jak hale produkcyjne czy magazynowe. Z kolei piana ciężka tworzy na powierzchni gaszonych substancji film, odcinając dostęp tlenu, uniemożliwiając parowanie i obniżając ich temperaturę. Piana ciężka stosowana jest głównie do gaszenia płonących cieczy, jak benzyna czy rozpuszczalniki.

W obiektach chronionych instalacją pianową za wykrycie pożaru odpowiedzialny jest zewnętrzny system detekcji.  Przekazanie alarmu pożarowego następuje bezzwłocznie, a aktywacja systemu gaszenia pianą może odbywać się elektronicznie, pneumatycznie, hydraulicznie lub ręcznie.

Zastosowanie:

Instalacje gaszenia pianą przeznaczone są do zabezpieczenia przeciwpożarowego linii produkcyjnych, technologicznych i przesyłowych oraz magazynów i składowisk cieczy łatwopalnych i produktów syntetycznych. Skutecznie zabezpieczą m.in.: magazyny substancji chemicznych, zbiorniki substancji łatwopalnych, bazy paliwowe,terminale przeładunkowe, hangary lotnicze, spalarnie odpadów komunalnych czy składy opon. Środek pianotwórczy jest zalecany do gaszenia pożarów grup A i B z wyłączeniem instalacji i urządzeń pod napięciem.