MARSOL DIFFS

Zintegrowany system gaszenia lądowisk śmigłowców

Zapytaj o produkt

Marsol DiFFS to zintegrowany system gaszenia pożarów (Marsol Deck Integrated Fire Fighting System) dedykowany do ochrony lądowisk dla śmigłowców. Może być uruchamiany automatycznie lub ręcznie przez obsługę obiektu. Pozwala skutecznie gasić pożary cieczy łatwopalnych jak benzyna lotnicza. System Marsol DIFFS może być stosowany na wszystkich kategoriach lądowisk dla śmigłowców w zakresie ratowniczo-gaśniczym H0-H3. Stanowi niezawodne i najskuteczniejsze zabezpieczenie przeciwpożarowe lądowisk zarówno na lądzie (naziemnych i wyniesionych), jak i jednostkach pływających czy platformach wiertniczych.

Optymalny
Skuteczność

System zapewnia wczesne wykrycie i opanowanie jakiegokolwiek pożaru, który może wystąpić na lądowisku dla śmigłowców, w ciągu 60 sekund od jego uruchomienia.

Modułowa budowa
Kompleksowość

Integralnym elementem systemu są dwa punkty przeciwpożarowe z podręcznym sprzętem gaśniczym, zawierające m.in. wąż półsztywny DN33 o wydajności od 225 do 250 l/min.

Obszarowość
Bezpieczeństwo

Niższe ciśnienie wody i równomierny wypływ piany na całym obszarze krytycznym sprawiają, że system jest bezpieczny dla osób mogących przebywać na płycie lądowiska.

Wielokrotność
Niezawodność

System zapewnia całkowite pokrycie obszaru krytycznego lądowiska pianą klasy C niezależnie od panujących warunków pogodowych, w tym ujemnych temperatur czy silnego wiatru

Budowa i sposób działania:

Podstawowe wyposażenie systemu Marsol DIFFS stanowią:

  • zbiornik zapasu wody,
  • zestaw pompowy,
  • zawór zalewowy,
  • zbiornik z zapasem koncentratu środka pianotwórczego i wskaźnikiem poziomu,
  • proporcjoner,
  • rurociąg dystrybucyjny,
  • dysze gaśnicze.

System Marsol DIFFS ma budowę kompaktową. Zawór zalewowy, zbiornik zapasu koncentratu środka pianotwórczego z wbudowanym wskaźnikiem poziomu oraz proporcjoner dostarczane są w gotowej konfiguracji na dedykowanej platformie.

Zastosowane w systemie Marsol DIFFS dysze gaśnicze nie są dyszami typu pop-up. Oznacza to, że ich położenie jest stałe zarówno w trybie gotowości do pracy, jak i podczas akcji gaśniczej. Wyposażone są w otwory umożliwiające przepływ poziomy i pionowy piany gaśniczej. Dzięki temu nawet w skrajnej sytuacji, gdy przepływ pionowy zostanie zablokowany przez ciężki przedmiot spoczywający na dyszy, piana gaśnicza i tak zostanie uwolniona przez otwory boczne.

System Marsol DIFFS dysponuje dyszami gaśniczymi dostosowanymi do konkretnej nawierzchni płyty lądowiska: kompozytowej, aluminiowej lub betonowej. Ilość i rozmieszczenie dysz projektowane są w taki sposób, aby zapewnić całkowite pokrycie praktycznego obszaru krytycznego (zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia w sprawie SOR oraz Załącznikiem 14, tom II, ICAO praktyczny obszar krytyczny obejmuje strefę TLOF i FATO).

Działanie systemu Marsol DIFFS jest oparte na wymogu opanowania jakiegokolwiek pożaru, który może wystąpić na lądowisku dla śmigłowców, w ciągu 60 sekund od uruchomienia systemu. Zapewnia przy tym trwałe zwalczanie pożaru przez okres 5 minut, a zakładany czas reakcji na podanie piany gaśniczej wynosi 15 sekund od momentu aktywacji systemu.

Integralnym elementem systemu Marsol DIFFS są dwa punkty przeciwpożarowe z podręcznym sprzętem gaśniczym w postaci szafy G-1600, zlokalizowanej w ciągu komunikacyjnym oraz szafy G-700, zlokalizowanej przy zejściu ewakuacyjnym. Elementem wyposażenia obu szaf jest wąż półsztywny DN33 o wydajności od 225 do 250 l/min.

Dopuszczenia:

System Marsol DIFFS został zaprojektowany tak, aby spełniał kryteria wydajności zgodnie z obowiązującymi normami, m.in. ICAO, NFPA-418, UK-CAA-CAP437, CAP-1264, HSAC-RP161, NORSOK itp. Posiada świadectwa dopuszczenia The Civil Aviation Authority (UK-CAA), Underwriters Laboratories (UL), Underwriters Laboratories of Canada (ULC), The United States Coast Guard (USCG), ABS, CNBOP-PIB (w trakcie pozyskiwania).

System MARSOL DIFFS spełnia wymagania Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Załącznika „Wymagania dla lądowisk” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.