FRYCOS

System detekcji i gaszenia smażalników olejowych

Zapytaj o produkt

FRYCOS to jedyny w Polsce w pełni zautomatyzowany system detekcji i gaszenia dedykowany dla przemysłowych smażalników olejowych. System został zaprojektowany przez inżynierów firmy Pliszka w oparciu o technologię monitorowania temperatury substancji lotnych, umożliwiającą szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego. Dzięki temu system eliminuje źródła ognia, zanim staną się realnym zagrożeniem dla chronionego smażalnika i obsługujących go osób. Zastosowany w systemie FRYCOS środek gaśniczy – CO2 – skutecznie gasi olej i jednocześnie schładza gaszone powierzchnie, minimalizując ryzyko nawrotu pożaru.

Optymalny
Skuteczność

zastosowany w systemie FRYCOS środek gaśniczy CO2 skutecznie gasi olej i jednocześnie schładza gaszone powierzchnie, minimalizując ryzyko nawrotu pożaru;

Bezpieczeństwo
Maksymalna ochrona

w momencie wykrycia pożaru możliwe jest automatyczne odcięcie zasilania urządzenia i zatrzymania jego pracy, co pozwala zminimalizować ewentualne uszkodzenia;

Wydajność
Minimalizacja czasu przestojów

dwutlenek węgla nie wchodzi w reakcję z rozgrzanym tłuszczem, a po zastosowaniu odparowuje;

Szybkość
Ciągłość ochrony

system w wersji „hot reserve” bezpośrednio po zakończeniu procesu gaszenia przełączany jest na zbiorniki zapasowe, skutecznie chroniąc smażalnik;

Elastyczny
Trwałość

wszystkie elementy systemu wykonane są ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością lub zamieszczone w obudowach z tego materiału;

Sposób działania:

Wewnątrz komory smażenia ponad poziomem oleju oraz w komorach zbierania odpadów instalowane są czujniki temperatury lub termopary. Po przekroczeniu zadanej temperatury lub wykryciu pożaru, czujnik wysyła odpowiedni sygnał do centrali sterującej. Z chwilą odebrania sygnału centrala uruchamia proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest środek gaśniczy, który za pomocą rurociągu i dysz rozprowadzany jest w zabezpieczonych obszarach. Jednocześnie następuje uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych na centrali, informujących o rozpoczętej akcji gaszenia.

Zastosowanie:

System FRYCOS przeznaczony jest do wykrywania i gaszenia pożarów w smażalnikach olejowych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, w tym mięsnym, do produkcji wyrobów wymagających smażenia w oleju o wysokiej temperaturze. Rozgrzany olej stanowi poważne zagrożenie pożarowe, dlatego urządzenia te wymagają szczególnej ochrony. Wszelkie źródła ognia powinny zostać wykryte i ugaszone w możliwie najwcześniejszym stadium.