Czyste Urządzenie Gaśnicze CUG

1x, 4x, 6x, 12x

Zapytaj o produkt

Czyste Urządzenie Gaśnicze CUG na FE-36TM przeznaczone jest do gaszenia pożarów grup A, B i C oraz urządzeń pod napięciem do 1 kV. Dzięki temu jest zalecany jako podręczny sprzęt gaśniczy do zabezpieczania przed pożarem urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, dzieł sztuki w muzeach, cennych dokumentów w archiwach czy odczynników w laboratoriach.

Skuteczność Czystego Urządzenia Gaśniczego zapewnia gaz FE-36TM, zwany także czystym środkiem gaśniczym. Gaz ten jest bezbarwny i bezwonny, nie pozostawia żadnych osadów i zanieczyszczeń, jak ma to miejsce w przypadku gaśnic proszkowych. Proszek wnika w szczeliny gaszonych powierzchni, powodując uszkodzenia gaszonych urządzeń lub wydłużając czas ich niesprawności. Jego dokładne usunięcie wymaga znacznych nakładów pracy i czasu. Zaletą gazu FE-36TM jest również brak efektu gwałtownego spadku temperatury, z którym mamy do czynienia przy użyciu gaśnic śniegowych, gdzie temperatura może spaść do -78°C. Dzięki temu CUG eliminuje niebezpieczeństwo narażenia skóry na bolesne i trudne do wyleczenia odmrożenia oraz ryzyko trwałego uszkodzenia czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Czyste Urządzenie Gaśnicze CUG standardowo oferujemy w pojemności 1kg (CUG-1x). Na życzenie Klienta może zostać wykonane również w pojemności 4, 6 lub 12 kg. Urządzenie dostarczane jest w komplecie z wieszakiem i tabliczką informacyjną „Do gaszenia sprzętu komputerowego”.

Parametry techniczne dla CUG-1x:

  • waga brutto: 2,1 kg
  • wysokość: 320 mm
  • średnica: 85 mm

CUG może być skutecznie stosowany w temperaturach od 0°C do +60°C.