FK-5-1-12

nazwa chemiczna dla NOVECTM 1230

Zapytaj o produkt

FK-5-1-12 (nazwa chemiczna dla NOVECTM 1230) to bezbarwny, płynny środek gaśniczy o delikatnym zapachu. Jako bezwodny roztwór nie przewodzi elektryczności i nie powoduje korozji urządzeń. W przeciwieństwie do dwutlenku węgla, nie wywołuje szoku termicznego gaszonych obiektów. Po zastosowaniu odparowuje, nie pozostawiając żadnych osadów. Jest w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Przeznaczony jest do gaszenia pożarów grup A, B i C, w tym urządzeń elektrycznych pod napięciem.

W procesie gaszenia FK-5-1-12 uwalniany jest jako gaz. Proces gaszenia tym środkiem polega na usunięciu energii cieplnej z płomieni, co całkowicie powstrzymuje reakcję spalania i zapobiega ewentualnym dalszym zapłonom.

Stężenie projektowe FK-5-1-12: 4,5-5,9 %.

Właściwości ekologiczne środka gaśniczego FK-5-1-12:

  • NOAEL: 10 %
  • LOAEL: >10 %
  • ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej):  0
  • GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego): 1