Obiekty użyteczności publicznej

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w obiekcie użyteczności publicznej oraz ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru jest jednym z podstawowych obowiązków właściciela budynku. Dlatego w każdym obiekcie użyteczności publicznej muszą zostać spełnione wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Budynki te powinny być wyposażone w sprawne urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy oraz procedury zawarte w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego lub wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych.

Aby ochrona przeciwpożarowa była skuteczna, konieczne jest określenie indywidualnej dla każdego budynku charakterystyki zagrożenia pożarowego, warunków ochrony ppoż. i zasad postępowania w razie powstania pożaru. Nasze wieloletnie doświadczenie, kompletna oferta produktów i usług oraz wiedza inżynieryjna i znajomość przepisów prawa pozwalają nam kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo pożarowe każdego obiektu.

Tworzymy największy i wiodący w kraju serwis usług przeciwpożarowych, obejmujących projektowanie, instalację i kontrolę nowoczesnych systemów przeciwpożarowych oraz przegląd, konserwację i naprawy wszystkich typów podręcznego sprzętu gaśniczego, dopuszczonego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Wykonujemy projekty instalacji przeciwpożarowych gwarantujące maksymalną ochronę użytkowników obiektu i znajdującego się w nim sprzętu i wyposażenia. Projekty te w pełni odpowiadają aktualnym przepisom prawnym i spełniają rygorystyczne wymagania stawiane przez firmy ubezpieczeniowe. W razie konieczności projekty konsultowane są z architektami i projektantami instalacji elektrycznej, alarmowej i innych. Oferujemy również wykonanie ekspertyz i przygotowanie scenariuszy pożarowych.

Naszym Klientom gwarantujemy najwyższej jakości produkty i sprzęt przeciwpożarowy oraz najwyższą jakość montażu systemów przeciwpożarowych. Zapewniamy doradztwo, konsultacje i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wykonujemy opracowania, aktualizacje instrukcji przeciwpożarowych i ewakuacyjnych dla obiektów oraz wyposażamy je w odpowiednie oznakowanie.

Biura

Do ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń biurowych najlepiej sprawdzi się system wysokociśnieniowej mgły wodnej FOGTEC. Charakteryzuje się on dużo niższym zużyciem wody w porównaniu z instalacjami tryskaczową i zraszaczową. Dzięki temu gaszone pomieszczenie dużo szybciej zostanie osuszone i przywrócone do użytkowania. System FOGTEC wymaga również znacznie mniej przestrzeni niezbędnej do osadzenia zbiornika wodnego dla systemu.

W przypadku wysokich pomieszczeń (>3,5m) niezbędne może okazać się zastosowanie instalacji tryskaczowej.

Serwerownie

Do gaszenia serwerowni optymalnie sprawdzą się systemy gaszenia gazem SafematicTM. W zależności od kubatury chronionego pomieszczenia polecamy systemy:

Stosowane w tych systemach tzw. czyste środki gaśnicze nie przewodzą prądu, a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazowe systemy gaśnicze to jedyne rozwiązania w pełni bezpieczne dla czułego sprzętu elektronicznego. Warunkiem ich zastosowania jest jednak szczelność chronionych pomieszczeń.

Wszelkie zarzewia ognia wykrywane są w najwcześniejszym stadium przez punktowe czujki dymu lub czujki zasysające, będące elementem systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

Rozwiązaniem prewencyjnym, niedopuszczającym do pojawienia się ognia, jest inertyzacja. Polega ona na kontrolowanej redukcji stężenia tlenu za pomocą gazu obojętnego, dzięki czemu powstaje atmosfera niepalna. Inertyzację można stosować w serwerowniach, gdzie tylko sporadycznie przebywają ludzie.

Wszystkie systemy oparte o gaszenie mokre, w tym również systemy mgły wodnej, nie są zalecane do gaszenia serwerowni. Również aerozole proszkowe mogą być szkodliwe dla sprzętu elektronicznego. Proszek gaśniczy wnika w najdrobniejsze szczeliny, a nieusunięty w ciągu 48h tworzy środowisko korozyjne.

Do ochrony pojedynczych szaf serwerowych o kubaturze do 3m3 warto wykorzystać panel gaśniczy FRS-RACK®2. Przeznaczony jest on do wykrywania pożaru, gaszenia i sterowania procesem gaszenia w szafach rackowych 19″. Proces gaszenia polega na wypełnieniu środkiem gaśniczym całej chronionej przestrzeni.

Rozdzielnie elektryczne

Do gaszenia pomieszczeń z czułym sprzętem elektronicznym, o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, optymalnie sprawdzą się systemy gaszenia gazem SAFEMATICTM. W zależności od kubatury chronionego pomieszczenia polecamy systemy:

Stosowane w tych systemach tzw. czyste środki gaśnicze nie przewodzą prądu, a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazowe systemy gaśnicze to jedyne rozwiązania w pełni bezpieczne dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Wszelkie zarzewia ognia wykrywane są w najwcześniejszym stadium przez odpowiednio dobrane detektory – najczęściej punktowe czujki dymu lub czujki zasysające, będące elementem systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

Wszystkie systemy oparte o gaszenie mokre, w tym również systemy mgły wodnej, nie są zalecane do gaszenia pomieszczeń z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Również aerozole proszkowe mogą być szkodliwe dla tego sprzętu. Proszek gaśniczy wnika w najdrobniejsze szczeliny, a nieusunięty w ciągu 48h tworzy środowisko korozyjne.

Parkingi podziemne

Skuteczną ochronę przeciwpożarową podziemnych parkingów samochodowych zapewnią systemy mgły wodnej FOGTEC. Charakteryzują się one dużo niższym zużyciem wody w porównaniu z instalacjami tryskaczową i zraszaczową. Oprócz oszczędności wody pozwala to zminimalizować powierzchnię niezbędną dla osadzenia zbiornika wodnego dla systemu.

W przypadku parkingów z wyższym sufitem skuteczną alternatywę zapewni zastosowanie instalacji tryskaczowej.

Lokale gastronomiczne

Na kuchennych zapleczach lokali gastronomicznych dominują łatwopalne tłuszcze i oleje, które w ciągu kilku sekund mogą zamienić się w wysokie płomienie ognia i poprzez kanał wyciągowy przenieść się na pozostałe pomieszczenia. Gaszenie tego typu pożaru wodą powoduje fizyczny wybuch palącego się oleju, co tylko potęguje niebezpieczeństwo.

Rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach smażalniczych z okapem jest system przeciwpożarowy, który nie tylko gasi powstały pożar, ale również zapobiega jego rozprzestrzenianiu się. Nieodłącznym elementem tego systemu jest klapa odcinająca montowana w kanale wyciągowym, która uniemożliwia przedostanie się płomieni do innych urządzeń i pomieszczeń. System ten może być uruchamiany automatycznie, po wykryciu zadanej temperatury przez czujki lub przewód ciśnieniowy, lub ręcznie przez pracownika kuchni. Za pomocą dysz dozujących, rozmieszczonych równomiernie w okapie, uwolniona ze zbiornika piana gaśnicza wyrzucana jest bezpośrednio w kierunku ognia. Pokrywa ona gaszone powierzchnie warstwą ochronną i odcina dopływ tlenu. W ten sposób skutecznie gasi pożar oraz chroni przed ponownym pojawieniem się płomieni.

Lądowiska śmigłowców

Skutecznym i polecanym zabezpieczeniem przeciwpożarowym lądowisk śmigłowców jest stacja pianowa HELIGUARD. To jedyny w Polsce prefabrykowany system dedykowany do gaszenia pianą ciężką lądowisk śmigłowców. Pozwala skutecznie gasić pożary grup A i B, w tym cieczy łatwopalnych, jak benzyna lotnicza. Stacja przystosowana jest do sterowania ręcznego przez obsługę obiektu. Wykorzystanie węża o długości 20 m pozwala precyzyjnie dotrzeć do miejsca pożaru, a zastosowanie prądownic z regulowanym strumieniem pozwala dobrać strumień piany lub wody w zależności od rozległości powierzchni zajętej ogniem.

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Wszystkie wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej muszą być obligatoryjnie wyposażone w System Sygnalizacji Pożaru, którego zadaniem jest wykrycie pożaru, ogłoszenie stanu alarmu oraz przekazanie sygnału alarmowego do jednostki straży pożarnej.

Opracowujemy kompletne projekty, wykonujemy profesjonalny montaż oraz dbamy o właściwą konserwację systemów SSP we wszelkiego rodzaju obiektach. Przygotowujemy również pełną dokumentację powykonawczą systemów. Na życzenie Klienta system sygnalizacji pożaru możemy połączyć m.in. z dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO), klapami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi.

Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu to jedne z najczęściej wdrażanych w firmach i instytucjach systemów bezpieczeństwa. Pozwalają one ograniczyć dostęp niepowołanych osób do wybranych pomieszczeń lub stref budynku. Umożliwiają także wizualizację zagrożenia na terenie obiektu.

Projektujemy i instalujemy systemy kontroli dostępu wykorzystujące m.in. elektroniczne zamki szyfrowe, czytniki zbliżeniowe czy czytniki biometryczne. Systemy te mogą być swobodnie rozbudowywane i konfigurowane, tak by optymalnie odpowiadały wymaganiom funkcjonalnym i ilościowym chronionego obiektu. Dzięki możliwości archiwizacji danych o przemieszczaniu się osób po obiekcie, system kontroli dostępu może skutecznie współpracować z systemem rejestracji czasu pracy. W przypadku nagłej ewakuacji umożliwia szybki dostęp do danych o liczbie osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach i strefach obiektu. Wykonujemy również przeglądy i serwisy istniejących systemów kontroli dostępu.

Sprzęt gaśniczy i oznakowanie ewakuacyjne

Każdy rodzaj obiektu wyposażamy w niezbędny sprzęt gaśniczy do samodzielnej obsługi. Nasza oferta obejmuje kompletną gamę gaśnic i agregatów gaśniczych, jak również wszelkiego rodzaju wieszaki, stojaki i szafki do mocowania i przechowywania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Jako największy i wiodący w kraju serwis usług przeciwpożarowych zapewniamy przeglądy, konserwacje i naprawy wszystkich typów podręcznego sprzętu gaśniczego, dopuszczonego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Wykonujemy opracowania, aktualizacje instrukcji przeciwpożarowych i ewakuacyjnych dla obiektów oraz wyposażamy je w odpowiednie oznakowanie. Zapewniamy doradztwo, konsultacje i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Hydranty

Wszystkie rodzaje obiektów wyposażamy w wymagane hydranty zewnętrzne oraz hydranty i zawory wewnętrzne. Dysponujemy również szeroką gamą akcesoriów do hydrantów: szafek nadtynkowych i podtynkowych, podstaw, podpór i stelaży, węży, zwijadeł, prądownic, kluczy i pokręteł.

Jako największy i wiodący w kraju serwis usług przeciwpożarowych zapewniamy przeglądy, konserwacje i naprawy wszystkich typów hydrantów. Przeprowadzamy badania wydajności wodnej i wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych.

rozwiazania obiekty uzytkowe 1200x1200

Planujesz lub realizujesz dużą inwestycję budowlaną? Chcesz, aby wszystkie prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, z zapewnieniem najwyższej jakości usług, gwarantujących bezproblemowe oddanie obiektu do użytkowania? A może jesteś odpowiedzialny za użytkowany obiekt i chcesz zapewnić optymalne bezpieczeństwo pożarowe budynku i przebywających w nim osób? Dzięki bogatemu doświadczeniu i kompletnej ofercie na pewno spełnimy Twoje wymagania. Zadzwoń: 602 608 058 lub napisz: oferty@pliszka.pl