Bank Halonów

Jako firma Pliszka posiadamy uprawnienia do instalacji, konserwacji lub serwisowania oraz naprawy i likwidacji stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających halon. Odzyskujemy go również ze stacjonarnych i ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Autoryzację do gromadzenia halonów oraz sprzętu i produktów je zawierających uzyskaliśmy w 2005 roku na mocy decyzji Ministra Środowiska. W ramach prowadzonego przez nas Banku Halonów realizujemy odbiór i sprzedaż:

  • halonu 1211 (difluorochlorobromometan CF2ClBr),
  • halonu 1301 (trifluorobromometan CF3Br),
  • halonu 2402 (tetrafluorodibromoetan C2F4Br2).

Przyjmujemy również zanieczyszczony halon do regeneracji.

Oferujemy Państwu wymianę urządzeń gaśniczych pracujących w oparciu o halon na systemy gaśnicze wykorzystujące gazy FE-36TM i FM-200® oraz FK-5-1-12 (chemiczna nazwa dla NovecTM 1230) lub gazy obojętne. Doradzimy Państwu jaki system wybrać, przygotujemy projekt, dostarczymy i zamontujemy na wskazanym obiekcie. W trakcie użytkowania systemów zawierających halon, będziemy wykonywać niezbędne przeglądy i prace konserwacyjne. To wszystko w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy o stałej współpracy.

Właściwości i zastosowanie halonów

Halony to najbardziej efektywne gazowe środki gaśnicze spośród wszystkich znanych do dzisiaj. Ich działanie gaśnicze polega na przerwaniu reakcji spalania w wyniku dezaktywacji wolnych rodników w płomieniu. Przeznaczone są głównie do gaszenia pożarów grup B i C, ale skutecznie gaszą równeiż pożary grupy A. Po zastosowaniu odparowują, nie pozostawiając żadnych zanieczyszczeń.. Z uwagi na brak przewodnictwa elektrycznego, doskonale sprawdzają się również w gaszeniu pożarów urządzeń elektronicznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Przez niemal cały XX wiek halon był powszechnie stosowany w systemach gaśniczych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej firm produkcyjnych, elektronicznych i lotniczych. Z uwagi jednak na wysoki potencjał niszczenia ozonu, na mocy Protokołu Montrealskiego z 1994 roku, jest sukcesywnie wycofywany z użycia. Systemy przeciwpożarowe oparte na halonach mogą być obecnie stosowane jedynie przez wojsko i podmioty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju. Jednak nawet z tych zastosowań będą musiały zostać całkowicie wycofane do 2040 roku.