Bank Halonów

W ramach prowadzonego przez nas Banku Halonów oferujemy Państwu odbiór i sprzedaż halonów 1211, 1301 i 2402. Przyjmujemy również zanieczyszczone halony do regeneracji.

Autoryzację do gromadzenia halonów oraz sprzętu i produktów je zawierających uzyskaliśmy w 2005 roku na mocy decyzji Ministra Środowiska.

Z uwagi na wysoki potencjał niszczenia ozonu, na mocy Protokołu Montrealskiego z 1994 roku halony są sukcesywnie wycofywane z użycia. Oferujemy Państwu wymianę urzadzeń gaśniczych pracujących w oparciu o halon na systemy gaśnicze wykorzystujące gazy FE-36TM i FM-200® oraz FK-5-1-12 (chemiczna nazwa dla NovecTM 1230) lub gazy obojętne. Doradzimy Państwu jaki system wybrać, przygotujemy projekt, dostarczymy i zamontujemy na wskazanym przez Państwa obiekcie. W trakcie użytkowania systemów będziemy wykonywać niezbędne przeglądy i prace konserwacyjne. To wszystko w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy o stałej współpracy.