Projektowanie systemów przeciwpożarowych

Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji ppoż., w tym stałych urządzeń gaśniczych. Oferujemy pełen zakres usług związanych z projektowaniem systemów bezpieczeństwa oraz aktywnych elementów ochrony przeciwpożarowej. Stosujemy sprawdzone rozwiązania bazujące na najnowszych technologiach. Dopasowujemy projekty ppoż. do konkretnych uwarunkowań tak, by były zgodne z aktualnymi przepisami prawa, a także by uwzględniały charakterystykę danego obiektu i występujące w nim zagrożenie pożarowe.

Projekty ppoż.

Realizujemy projekty systemów bezpieczeństwa i elementów ochrony przeciwpożarowej. Oferta naszej firmy w zakresie projektów przeciwpożarowych obejmuje:

  • projekty stałych urządzeń gaśniczych gazowych,
  • projekty systemów gaszenia mgłą wodną wysokociśnieniową i niskociśnieniową,
  • projekty instalacji tryskaczowych i zraszaczowych,
  • projekty instalacji pianowych i proszkowych,
  • projekty systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
  • projekty dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
  • projekty instalacji wentylacji i oddymiania,
  • opracowania planów ewakuacyjnych i wiele innych.

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych w 3D

Projekty instalacji przeciwpożarowych wykonujemy zarówno w przestrzeni 2D, jak również w przestrzeni 3D – zgodnie z koncepcją BIM (ang. Building Information Modeling). Technologia projektowania 3D jest wymagająca, jednak przynosi bardzo duże korzyści. Umożliwia koordynację prac firm zaangażowanych w projektowanie i budowanie obiektu oraz bieżące konsultowanie rozwiązań również z jego przyszłymi zarządcami. Takie projektowanie pozwala zminimalizować ilość błędów przy realizacji inwestycji, skrócić czas i obniżyć koszty prac.

Nasi specjaliści w każdej chwili gotowi są do spotkania z Państwem w celu omówienia projektu zabezpieczanego obiektu lub urządzenia pod kątem dostępnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapewniamy również przeprowadzenie odpowiednich analiz przez rzeczoznawców.