Projektowanie

Oferujemy pełen zakres usług związanych z projektowaniem systemów bezpieczeństwa oraz aktywnych i biernych elementów ochrony przeciwpożarowej.

Proponowane przez nas rozwiązania zawsze uwzględniają najnowsze rozwiązania i technologie, aktualne przepisy prawne oraz charakterystykę danego obiektu i występującego w nim zagrożenia pożarowego.

Nasza oferta w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa i elementów ochrony przeciwpożarowej obejmuje w szczególności:

Projekty instalacji przeciwpożarowych wykonujemy zarówno w przestrzeni 2D, jak również w przestrzeni 3D – zgodnie z koncepcją BIM (ang. Building Information Modeling). Technologia projektowania 3D jest wymagająca, jednak przynosi bardzo duże korzyści. Umożliwia koordynację prac firm zaangażowanych w projektowanie i budowanie obiektu oraz bieżące konsultowanie rozwiązań również z jego przyszłymi zarządcami. Takie projektowanie pozwala zminimalizować ilość błędów przy realizacji inwestycji, skrócić czas i obniżyć koszty prac.

Nasi specjaliści w każdej chwili gotowi są do spotkania z Państwem w celu omówienia projektu zabezpieczanego obiektu lub urządzenia pod kątem dostępnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapewniamy również przeprowadzenie odpowiednich analiz przez rzeczoznawców.