System wizualizacji zdarzeń pożarowych

Zapytaj o produkt

W przypadku zagrożenia pożarowego czas reakcji często ma kluczowe znaczenie dla powodzenia akcji gaśniczej. Dostarczenie odpowiednich informacji na czas umożliwia podjęcie trafnych decyzji bez zbędnej zwłoki, zanim ognisko pożaru rozprzestrzeni się lub spowoduje nieodwracalne szkody. Bieżące monitorowanie bezpieczeństwa pożarowego umożliwia system wizualizacji zdarzeń pożarowych.

System wizualizacji zdarzeń pożarowych umożliwia stały monitoring aktualnego stanu wszystkich systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na chronionym obiekcie. Pozwala uzyskać na odległość informacje o pracy m.in.:

Nadzór odbywa się za pośrednictwem tabletu lub komputera PC z dowolnego miejsca. Dane wizualizowane są w postaci graficznej i tekstowej na różnym poziomie szczegółowości. W przypadku powiadomienia o alarmie, osoba odpowiedzialna za nadzór może natychmiast uzyskać pełen zakres niezbędnych informacji. Na ekranie pojawi się m.in. wskazanie miejsca wystąpienia zdarzenia wraz ze wskazówkami, niezbędnymi do prawidłowego zachowania się podczas sytuacji krytycznej.

Wizualizacja systemów bezpieczeństwa jest przydatna zarówno podczas normalnego funkcjonowania obiektu, jak i w sytuacjach zagrożenia. Na co dzień pozwala kontrolować stan wszystkich elementów poszczególnych systemów, co zapewnia ich sprawność i gotowość do wykrycia zagrożenia. Natomiast w sytuacji alarmu umożliwia szybkie podjęcie decyzji, zlokalizowania miejsca zagrożenia pożarowego czy włamania oraz realizacji scenariusza postępowania w danej sytuacji.

Rozbudowane centrale systemu wizualizacji zdarzeń pożarowych pozwalają nie tylko kontrolować stan systemów bezpieczeństwa. Mogą również pełnić funkcje centrali sterującej procesem gaszenia, uruchamiając stałe urządzenia gaśnicze i kontrolując przebieg akcji gaśniczej.

Dodatkowo funkcja monitoringu pożarowego umożliwia wysyłanie sygnału alarmu do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej lub służb odpowiedzialnych za ochronę obiektu. Dzięki czemu mogą one zareagować na zaistniałe zagrożenie bez zbędnej zwłoki.

Zastosowanie

System wizualizacji zdarzeń pożarowych jest szczególnie przydatny na rozległych obiektach, zajmujących duże przestrzenie. Umożliwia on podłączenie sygnałów z kilku central do jednego systemu i wizualizację ich wskazań na jednym lub kilku ekranach, co znacznie ułatwia zarządzanie obiektem. Dzięki temu nadzór nad kilkoma systemami zlokalizowanymi w różnych budynkach może odbywać się z jednego miejsca.