Systemy mgły wodnej niskociśnieniowej

Zapytaj o produkt

Niskociśnieniowe systemy gaszenia mgłą wodną to skuteczne rozwiązania gaśnicze dla obiektów z dużymi pomieszczeniami, gdzie z uwagi na występujące nieszczelności nie można użyć gazowych systemów gaśniczych. Niewielkie gabaryty i elastyczność systemów niskociśnieniowej mgły wodnej pozwalają na ich instalację w pomieszczeniach o niestandardowej bryle z dużą ilością wnęk, zwężeń i zakamarków.

Wydajność
Wysoka wydajność

Specjalne dysze rozdrabniają pojedyncze krople do mikrometrowych wielkości, dzięki czemu system zużywa znacznie mniejsze ilości wody

Oszczędny
Oszczędność czasu i pieniędzy

Jedna niskociśnieniowa pompa zastępuje duże i skomplikowane a przez to drogie przepompownie, stosowane w pozostałych systemach gaszenia wodą

Optymalny
Brak kosztów wtórnych

System nie zalewa gaszonych pomieszczeń i urządzeń, które po akcji gaśniczej wystarczy tylko przetrzeć

Rozmiar
Łatwy montaż

Dzięki niewielkim gabarytom elementów systemu, może być bez przeszkód montowany nawet w istniejących obiektach

Elastyczny
Elastyczność

Gama 52 różnych dysz pozwala dostosować system do warunków pracy i zapotrzebowania Klienta

Szybkość
Szybka adaptacja

Możliwość szybkiej adaptacji do gaszenia pianą – w tym celu wystarczy tylko podłączyć do systemu zbiornik ze środkiem pianotwórczym

Budowa i sposób działania

System gaszenia niskociśnieniową mgłą wodną  obejmuje:

  • źródło zaopatrzenia w wodę z zestawem hydroforowym;
  • rurarz rozprowadzający;
  • dysze napylające.

System może być uruchamiany ręcznie lub samoczynnie – dzięki zastosowaniu dysz z termoczułymi ampułkami, które pękają pod wpływem podwyższonej temperatury uwalniając wodę, lub dzięki integracji instalacji z Systemem Sygnalizacji Pożaru, gdzie za wykrycie pożaru odpowiedzialne są czujki, a proces gaszenia sterowany jest przez centralę. Gaszenie odbywa się poprzez odebranie ciepła od palącego się materiału i odcięcie dostępu tlenu od źródła pożaru.

Zastosowanie:

Systemy niskociśnieniowej mgły wodnej znajdują zastosowanie m.in. w elektrowniach i elektrociepłowniach, halach produkcyjnych, tunelach drogowych i kolejowych, stacjach metra, maszynowniach, sterowniach, przemyśle petrochemicznym, magazynach i składowiskach, budynkach handlowych i kościołach, a więc wszędzie tam, gdzie z uwagi na cenne wyposażenie lub składowane materiały nie można doprowadzić do zalania gaszonych pomieszczeń, a warunki techniczne uniemożliwiają użycie gazowych systemów gaśniczych.