Przewoźne Urządzenie Gaśnicze na FE-36TM

Zapytaj o produkt

Przewoźne Urządzenie Gaśnicze PUG na FE-36TM przeznaczone jest do gaszenia pożarów grup A, B i C oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 123 kV w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie istnieje stały nadzór ludzki. Znajduje zastosowanie jako ręczne zabezpieczenie przeciwpożarowe m.in. zakładów energetycznych, turbin, generatorów, hali produkcyjnych, laboratoriów, archiwów, muzeów i galerii.

Ekologia
Bezpieczeństwo i ekologia

gaz FE-36TM (zamiennik halonu 1211) jest bezpieczny dla ludzi, środowiska i czułych urządzeń elektronicznych;

Elastyczny
Elastyczność

w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego obiekt można zabezpieczyć odpowiednią ilością zbiorników ze środkiem gaśniczym;

Oszczędny
Minimalizacja kosztów

jeden zbiornik PUG może służyć do miejscowego zabezpieczenia kilku pomieszczeń jednocześnie;

Bezpieczeństwo
Pełna kontrola

przeszkolony personel podejmuje decyzję o uruchomieniu urządzenia;

Optymalny
Niezawodność

system jest niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania;

Sposób działania:

Urządzenie PUG uruchamiane jest ręcznie. W momencie pojawienia się ognia należy przeprowadzić PUG w pobliże palącego się pomieszczenia, rozwinąć wąż i nakierować prądownicę na gaszoną powierzchnię. Uruchomienie procesu podawania środka FE-36TM następuje poprzez otwarcie zaworu kulowego. W trakcie gaszenia gaz FE-36TM dociera do wszystkich miejsc, nawet trudnodostępnych.

Budowa:

PUG na FE-36TM zbudowany jest jako zbiornik z gazem, wyposażony w wąż ciśnieniowy z prądownicą i zaworem kulowym oraz w wózek służący do jego przemieszczania. Pojedynczy zbiornik może mieścić 20, 30, 50 lub 70kg środka gaśniczego. Możliwe jest również stworzenie systemu modułowego, składającego się z kilku zbiorników, w którym za wykrycie pożaru i alarm pożarowy odpowiedzialny jest zainstalowany w budynku System Sygnalizacji Pożaru.