Systemy gaśnicze wodne

Zapytaj o produkt

Stałe urządzenia gaśnicze wodne wykorzystują najbardziej naturalny i powszechnie dostępny środek gaśniczy, jakim jest woda. Zadaniem wodnych systemów gaśniczych jest przede wszystkim kontrola pożaru i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się.
Do systemów gaszenia wodą należą instalacje tryskaczowe, zraszaczowe oraz coraz popularniejsze systemy mgły wodnej wysoko- i niskociśnieniowej. Specyficznym rodzajem stałych urządzeń gaśniczych wodnych są instalacje gaszenia pianą, w których woda mieszana jest w różnych proporcjach ze środkiem pianotwórczym.