Stałe urządzenia gaśnicze wodne – systemy gaszenia wodą

Zapytaj o produkt

Stałe urządzenia gaśnicze wodne wykorzystują najbardziej naturalny i powszechnie dostępny środek gaśniczy, czyli wodę. Woda magazynowana jest w specjalnych zbiornikach lub dostarczana w miejsce pożaru bezpośrednio z sieci miejskiej. Zadaniem wodnych systemów gaśniczych jest przede wszystkim kontrola pożaru i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się. Woda, jako środek gaśniczy, stosowana jest głównie do gaszenia pożarów ciał stałych z grupy A. Właściwości gaśnicze wody polegają na obniżeniu temperatury płonącego materiału poniżej temperatury zapłonu. Gaszenie wodne nie może być jednak stosowane w każdych warunkach. Przy pomocy systemów wodnych nie należy gasić pożarów urządzeń pod napięciem ani pożarów materiałów, z którymi woda wchodzi w reakcje chemiczne. W takich przypadkach należy użyć innych metod gaśniczych, jak np. gaszenie gazem.

Jakie instalacje przeciwpożarowe wykorzystują wodę?

Do systemów gaszenia wodą należą instalacje tryskaczowe i instalacje zraszaczowe. Wodę wykorzystują również coraz popularniejsze systemy mgły wodnej wysoko i niskociśnieniowej. Specyficznym rodzajem stałych urządzeń gaśniczych wodnych są instalacje gaszenia pianą, w których woda mieszana jest w różnych proporcjach ze środkiem pianotwórczym.