Szkolenia

Przeprowadzamy praktyczne i teoretyczne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizujemy również próbne ewakuacje przeciwpożarowe. Szkolenia prowadzone są przez naszych specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej i ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia ppoż. i bhp wykonujemy w ramach umowy o stałej współpracy lub jednorazowych zleceń.

Podczas szkoleń przeciwpożarowych poświęconych zagadnieniom teoretycznym, omawiamy m.in.:

  • podstawowe akty prawne,
  • zjawisko pożaru, najczęstsze przyczyny jego powstawania i rozprzestrzeniania się, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych stanowisk pracy,
  • rodzaje środków gaśniczych i ich zastosowanie,
  • zasady wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy i jego używania,
  • zasady postępowania na wypadek powstania pożaru oraz sposoby jego ograniczania i zwalczania,
  • zasady organizacji ewakuacji.

Podczas szkoleń teoretycznych prezentowane są podstawowe rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego oraz materiały wideo pokazujące zjawiska pożarowe w obiektach różnego typu. Omawiane zagadnienia pozwalają przygotować uczestników szkolenia do prawidłowej i bezpiecznej ewakuacji z obiektu w sytuacji wystąpienia pożaru.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe prowadzone są z użyciem profesjonalnego trenażera, pozwalającego na symulację pożaru m.in. papieru, urządzeń elektrycznych, gazów czy olejów spożywczych. Szkolenie praktyczne składa się m.in. z:

  • prezentacji zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • pokazów gaszenia ciał stałych (w tym urządzeń elektrycznych),
  • pokazów gaszenia gazów i cieczy palnych,
  • treningu praktycznego użycia sprzętu gaśniczego przez uczestników szkolenia.

Wykorzystywany przez nas symulator daje możliwość wielokrotnego powtórzenia pożarów dla dowolnej ilości uczestników oraz dopasowanie szkolenia dla różnych typów stanowisk pracy. Nasze urządzenie do symulacji pożaru można użyć wszędzie i nie pozostawia ubocznych produktów spalania.

Praktyczne szkolenia ppoż. to najbardziej efektywny sposób na przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Pozwala wyrobić odruchy prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia pożarem, które mogą uratować zdrowie i życie w chwili realnego zagrożenia.

Nasi trenerzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby w prosty i rzetelny sposób przekazywać najbardziej aktualną wiedzę o ochronie przeciwpożarowej i bhp. Każde szkolenie jest zawsze dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb, by jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania.

Pliki do pobrania: