Stałe Urządzenie Gaśnicze na CO2

nisko- i wysokociśnieniowe
Zapytaj o produkt

Stałe Urządzenie Gaśnicze na CO2 to w pełni zautomatyzowany i samodzielny system gaśniczy, bardzo skuteczny i szybki w działaniu. System zwalcza ogień poprzez wyparcie tlenu z atmosfery w gaszonej przestrzeni. Dwutlenek węgla wyrzucany pod ciśnieniem osiąga temperaturę -78°C, co pozwala w bardzo krótkim czasie schłodzić gaszone powierzchnie. Dzięki temu SUG na CO2 doskonale sprawdza się do gaszenia pożarów grupy B (ciecze palne, tłuszcze), gdzie element chłodzenia ma duże znaczenie dla uniemożliwienia nawrotu pożaru.

Szybkość
Szybkość i skuteczność

Dwutlenek węgla w krótkim czasie wypełnia zabezpieczane przestrzenie, skutecznie gasząc pożar.

Wielokrotność
Efekt chłodzenia

Dwutlenek węgla wyrzucany pod ciśnieniem osiąga na wylocie temperaturę -78°C, co pozwala w bardzo krótkim czasie schłodzić gaszone powierzchnie.

Elastyczny
Elastyczność

W zależności od wymagań zabezpieczanego obiektu, SUG na CO2 może być wykonany jako system wysoko- lub niskociśnieniowy.

Budowa i sposób działania

SUG na CO2 składa się z:

  • wysoko- lub niskociśnieniowych zbiorników wypełnionych dwutlenkiem węgla,
  • zaworów strefowych,
  • rurociągu dystrybucyjnego zakończonego dyszami gaśniczymi,
  • systemu detekcji i sterowania gaszeniem z centralą automatycznego gaszenia oraz m.in. detektorami pożaru, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i przyciskami sterującymi gaszeniem.

W momencie pojawienia się ognia, detektory pożaru przekazują sygnał do centrali, która uruchamia odpowiednią sygnalizację ostrzegawczą. Z uwagi na to, że dwutlenek węgla gasi poprzez wyparcie tlenu z atmosfery, jego koncentracja w gaszonej przestrzeni jest szkodliwa dla ludzi. Dlatego proces gaszenia rozpoczyna się dopiero po upływie zadanego czasu ostrzegawczego, umożliwiającego ewakuację załogi.

Dzięki instalacji dysz w bliskim sąsiedztwie chronionych elementów, uwolniony ze zbiorników gaz dociera dokładnie do źródła ognia, jednocześnie chłodząc gaszone powierzchnie. Uruchomiona sygnalizacja optyczna i dźwiękowa informuje o podjętej akcji gaszenia.

Zastosowanie

Stałe Urządzenie Gaśnicze na CO2 doskonale sprawdza się do gaszenia pożarów, w których istotne jest silne schłodzenie gaszonych przestrzeni. Zalecany jest jako zabezpieczenie pożarowe transformatorów olejowych, turbin, magazynów substancji niebezpiecznych czy składów chemii . Doskonale sprawdzi się do gaszenia maszyn przemysłowych, w tym urządzeń do walcowania, systemów hydraulicznych, maszyn drukarskich, frytownic i smażalników olejowych, komór natryskowych, kabin malarskich i innych maszyn i urządzeń, w  których może dojść do zapłonu gazów i cieczy palnych.

Nasza oferta

Jako Pliszka oferujemy pełen zakres usług związanych z systemami gaszenia gazem. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy stałych urządzeń gaśniczych gazowych.