SAFEMATIC™ HP Arnitro

Stałe Urządzenie Gaśnicze na gazy obojętne

IG-01, IG -100, IG-55, IG-541
Zapytaj o produkt

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ HP Arnitro to wysokociśnieniowy, w pełni zautomatyzowany system gaśniczy, przeznaczony do zabezpieczania pomieszczeń zamkniętych o dużej kubaturze. SAFEMATIC™ HP Arnitro wykorzystuje gazy obojętne, dlatego jest w pełni bezpieczny dla ludzi, środowiska i czułych urządzeń elektronicznych.

Szybkość
Szybkość

System skutecznie gasi pożar w ciągu zaledwie 60-120 sekund od jego wykrycia.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Zastosowanie zaworów stałoprzepływowych zapobiega gwałtownej sile rozładowania.

Oszczędny
Minimalizacja kosztów

Reduktory ciśnienia umożliwiają stosowanie niskociśnieniowych kolektorów i przewodów rurowych, które są bardziej efektywne kosztowo.

Optymalny
Pełna kontrola

System można wyposażyć w opcje ręcznego sterowania - za pomocą przycisków START/STOP GASZENIA lub wyzwalacza ręcznego.

Ekologia
Ekologia

Gazy obojętne to środki gaśnicze pochodzenia naturalnego, co sprawia, że są one w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Sposób działania

SAFEMATIC™ HP Arnitro składa się ze zbiorników o pojemności 80l lub 140l, w których magazynowany jest gaz obojętny pod ciśnieniem 200 lub 300 bar. Zbiorniki wyposażone są w stałoprzepływowe reduktory ciśnienia (technologia constant flow). Powodują one obniżenie ciśnienia podczas wypływu do stałego poziomu do 60 bar.

Stałe urządzenie gaśnicze SAFEMATIC™ HP Arnitro jest uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie pożaru za pomocą systemu detekcyjno-sterującego tj. centrali sterowania gaszeniem oraz automatyki detekcji pożarowej. Po wykryciu przez detektory zagrożenia pożarowego i jego odpowiedniej weryfikacji, następuje uruchamiane procesu automatycznego gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie uruchomiona zostaje odpowiednia sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o podjętej akcji gaszenia.

Zastosowanie

SAFEMATIC™ HP Arnitro skutecznie gasi pożary z grup A, B i C w pomieszczeniach zamkniętych poprzez całkowite ich wypełnienie gazem obojętnym. System optymalnie sprawdza się dla pomieszczeń o kubaturze od ok. 400 m3 do 1.000 m3, w szczególności: data center, sterowni i stanowisk dyspozytorskich, stacji kontrolnych i rozdzielni wysokich napięć, magazynów substancji niebezpiecznych i płynów łatwopalnych, laboratoriów, muzeów, archiwów, galerii sztuki oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie wodnych, proszkowych i pianowych systemów gaśniczych może spowodować nieodwracalne straty materialne i wizerunkowe lub zakłócić prowadzenie bieżącej działalności.

Nasza oferta

Oferujemy pełen zakres usług związanych z systemami gaszenia gazem. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy stałych urządzeń gaśniczych gazowych.