SAFEMATICTM HP Arnitro

Stałe Urządzenie Gaśnicze na gazy obojętne

IG-01, IG -100, IG-55, IG-541
Zapytaj o produkt

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATICTM HP Arnitro to wysokociśnieniowy, w pełni zautomatyzowany system gaśniczy, przeznaczony do zabezpieczania pomieszczeń zamkniętych o dużej kubaturze. SAFEMATICTM HP Arnitro wykorzystuje gazy obojętne, dlatego jest w pełni bezpieczny dla ludzi, środowiska i czułych urządzeń elektronicznych.

Szybkość
Szybkość

System skutecznie gasi pożar w ciągu zaledwie 60-120 sekund od jego wykrycia.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Zastosowanie zaworów stałoprzepływowych zapobiega gwałtownej sile rozładowania.

Oszczędny
Minimalizacja kosztów

Reduktory ciśnienia umożliwiają stosowanie niskociśnieniowych kolektorów i przewodów rurowych, które są bardziej efektywne kosztowo.

Optymalny
Pełna kontrola

System można wyposażyć w opcje ręcznego sterowania - za pomocą przycisków START/STOP GASZENIA lub wyzwalacza ręcznego.

Ekologia
Ekologia

Gazy obojętne to środki gaśnicze pochodzenia naturalnego, co sprawia, że są one w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Sposób działania

SAFEMATICTM HP Arnitro składa się ze zbiorników 80l lub 140l, w których magazynowany jest gaz obojętny pod ciśnieniem 200 lub 300 bar. Zbiorniki wyposażone są w stałoprzepływowe reduktory ciśnienia (technologia constant flow). Powodują one obniżenie ciśnienia podczas wypływu do stałego poziomu do 60 bar.

Stałe urządzenie gaśnicze SAFEMATICTM HP Arnitro jest uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie pożaru za pomocą systemu detekcyjno-sterującego tj. centrali sterowania gaszeniem oraz automatyki detekcji pożarowej. Po wykryciu przez detektory zagrożenia pożarowego i jego odpowiedniej weryfikacji, następuje uruchamiane procesu automatycznego gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie uruchomiona zostaje odpowiednia sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o podjętej akcji gaszenia.

Zastosowanie

SAFEMATICTM HP Arnitro skutecznie gasi pożary z grup A, B i C w pomieszczeniach zamkniętych poprzez całkowite ich wypełnienie gazem obojętnym. System optymalnie sprawdza się dla pomieszczeń o kubaturze od ok. 400 m3 do 1.000 m3, w szczególności: data center, sterowni i stanowisk dyspozytorskich, stacji kontrolnych i rozdzielni wysokich napięć, magazynów substancji niebezpiecznych i płynów łatwopalnych, laboratoriów, muzeów, archiwów, galerii sztuki oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie wodnych, proszkowych i pianowych systemów gaśniczych może spowodować nieodwracalne straty materialne i wizerunkowe lub zakłócić prowadzenie bieżącej działalności.

Nasza oferta

Jako Pliszka oferujemy pełen zakres usług związanych z systemami gaszenia gazem. Wykonujemy projekty wraz z pełną dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Realizujemy montaże, testy i serwisy stałych urządzeń gaśniczych gazowych.