Sektor obronny i służby mundurowe

Skontaktuj się z nami

Skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów wojskowych wpływają zasadniczo na poziom bezpieczeństwa załogi oraz zdolności bojowe danej jednostki. Wysokie zaawansowanie technologiczne sprzętu wojskowego, a co za tym idzie rosnąca ilość elementów elektronicznych w jego wyposażeniu, zwiększa ryzyko wystąpienia zwarcia i zapłonu. Eksploatacja sprzętu w warunkach bojowych dodatkowo potęguje ryzyko pożaru. Bez odpowiednich, automatycznych systemów przeciwpożarowych, ogień może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla załogi, a spowodowane przez niego uszkodzenia mogą trwale unieruchomić daną jednostkę lub całkowicie ją zniszczyć. Biorąc pod uwagę wartość sprzętu wojskowego, każdy pożar, który nie zostanie natychmiast stłumiony, to ogromne straty finansowe dla armii.

Nasze bogate doświadczenie w realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych dla obiektów wojskowych w połączeniu z kompletną gamą systemów i urządzeń ppoż. oraz posiadaną wiedzą inżynierską, pozwalają nam optymalnie dobrać rodzaj zabezpieczenia do charakterystyki obiektu i występującego zagrożenia pożarowego.

Jako Pliszka Inżyniering Przeciwpożarowy zaprojektowaliśmy i zainstalowaliśmy systemy przeciwpożarowe na okrętach Marynarki Wojennej RP, w wojskowych pojazdach bojowych czy bojowych wozach piechoty. Za każdym razem zakres zrealizowanych prac oraz rodzaj zastosowanych zabezpieczeń na poszczególnych jednostkach był różny, w zależności od ich indywidualnych założeń taktyczno-technicznych. Obejmowały one m.in. systemy detekcji pożaru i sterowania gaszeniem, systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy gaśnicze, w tym stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne i zamienniki halonów, systemy gaszenia pianą czy proszkiem gaśniczym. Niejednokrotnie wymagały one innowacyjnego podejścia, prowadząc do powstania nowych, autorskich rozwiązań dedykowanych dla konkretnego rodzaju sprzętu wojskowego.

Nasze zabezpieczenia chronią nie tylko sprzęt będący na wyposażeniu armii, ale również innych służb mundurowych: policji, straży pożarnej, służby celnej czy służby więziennej. Zaprojektowane i wykonane przez nas systemy przeciwpożarowe skutecznie zabezpieczają również obiekty budowlane i infrastrukturę wojskową, policyjną, straży pożarnej i pozostałych służb mundurowych.

Należy pamiętać, że każda jednostka czy obiekt budowlany mają własną charakterystykę i wymagają najczęściej indywidualnego audytu zagrożenia pożarowego. Umożliwi on wybór zabezpieczeń przeciwpożarowych optymalnie dopasowanych do potrzeb danego obiektu. Chętnie podzielimy się w tym zakresie naszym wieloletnim doświadczeniem i wiedzą inżynierską: zadzwoń 602 608 058 lub napisz: oferty@pliszka.pl