Produkty

Poznaj naszą ofertę

Zapytaj o produkt

W naszej bogatej ofercie produktowej warto wyróżnić stałe urządzenia gaśnicze gazowe, stosowane głównie do ochrony przeciwpożarowej serwerowni, centrów przetwarzania danych, magazynów cieczy palnych, sterowni, stanowisk dyspozytorskich, archiwów czy muzeów oraz instalacje tryskaczowe, instalacje mgły wodnej i instalacje pianowe, przeznaczone do zabezpieczenia obiektów wielkopowierzchniowych. Dostarczamy również systemy gaszenia do montażu lokalnego w maszynach i pojedynczych urządzeniach, a także specjalistyczne rozwiązania indywidualne, służące do zabezpieczania strategicznych obiektów przemysłowych lub specyficznych zagrożeń pożarowych. W ramach automatyki pożarowej wykonujemy m.in. systemy sygnalizacji pożaru, systemy sterowania gaszeniem oraz rozwiązania dedykowane dla stref wybuchowych.

Realizujemy usługi przeciwpożarowe obejmujące projektowanie, instalację i kontrolę nowoczesnych systemów gaśniczych i instalacji przeciwpożarowych oraz przegląd, konserwację, remonty i legalizację wszystkich typów urządzeń gaśniczych. W ramach świadczonych usług wykonujemy opracowania, aktualizacje instrukcji przeciwpożarowych i ewakuacyjnych dla obiektów oraz wyposażamy je w odpowiednie oznakowanie.