Obiekty produkcyjne

Skontaktuj się z nami

Obecność w obszarach produkcyjnych materiałów i substancji łatwopalnych, stosowanie procesów produkcyjnych wywołujących wzrost temperatury lub pojawienie się elektryczności statycznej, iskier czy innych niepożądanych zjawisk, ewentualne przepięcia czy uszkodzenia linii produkcyjnych – te i wiele innych czynników sprawiają, że ryzyko pożaru w zakładach produkcyjnych jest bardzo wysokie. Dodatkowo otwarte przestrzenie hal produkcyjnych tworzą warunki sprzyjające szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Straty wywołane przez pożar to nie tylko uszkodzenia linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń, ale również wymuszony przez nie przestój produkcyjny. Nawet niewielkie pożary mogą sparaliżować działanie całego zakładu produkcyjnego i czasowo ograniczyć lub uniemożliwić realizację zamówień. A to już bezpośrednio może doprowadzić do utraty dotychczasowych Klientów.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej poszczególnych maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych i całych zakładów produkcyjnych. Kompletna gama aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, wieloletnie doświadczenie i posiadana wiedza inżynierska pozwalają nam zaprojektować i wykonać kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe w zakładzie produkcyjnym każdego typu i z każdej branży.

Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej poszczególnych obiektów w zakładzie produkcyjnym.

Hale produkcyjne i montażowe

W większości hal produkcyjnych skuteczną ochronę przeciwpożarową zapewnią instalacje tryskaczowe. Odpowiednio zaprojektowane dla całego obiektu, podczas pożaru zadziałają tylko w strefie, w której został wykryty ogień.

Obiekty przemysłowe w zależności od charakteru prowadzonej działalności mogą wymagać zastosowania systemów przeciwpożarowych uzupełniających, np. dla składowania produktów łatwopalnych czy innych, wchodzących w niebezpieczne reakcje chemiczne w kontakcie z wodą. Wówczas może okazać się konieczne zastosowanie systemów sygnalizacji pożaru w połączeniu z instalacjami zraszaczowymi pianowymi lub innymi, indywidualnie dobranymi przez naszych inżynierów.

Ze względu na specyficzne rodzaje zagrożenia pożarowego koniecznym może okazać się wybór innego środka gaśniczego, np. piany gaśniczej – jeśli na hali występują duże ilości cieczy łatwopalnych, stearyny, wosków czy spienionego plastiku.

Linie produkcyjne

Instalacje tryskaczowe zapewnią skuteczną ochronę przeciwpożarową większości linii produkcyjnych. W celu maksymalizacji bezpieczeństwa pracowników przebywających w pobliżu, należy zastosować System Sygnalizacji Pożaru, który powiadomi o pojawieniu się zagrożenia już we wczesnej fazie pożaru.

W przypadku linii produkcyjnych, gdzie występuje specyficzny rodzaj zagrożenia pożarowego (np. prasy olejowe), wymagane jest zastosowanie zabezpieczenia indywidualnego, dostosowanego do charakterystyki urządzeń i grupy pożaru.

Przenośniki taśmowe i pneumatyczne

Przenośniki taśmowe płaskie lub o niewielkim kącie nachylenia skutecznie zabezpieczą instalacje tryskaczowe.

W przypadku przenośników o dużym kącie nachylenia (również pionowych), a także dla ochrony przenośników pneumatycznych zastosowanie mają instalacje zraszaczowe. Alternatywą dla tradycyjnych instalacji zraszaczowych mogą być nowoczesne instalacje mgły wodnej FOGTEC, charakteryzujące się znacznie mniejszym zużyciem wody.

W systemach zabezpieczających przenośniki taśmowe za wykrycie pożaru odpowiedzialne są linowe czujki temperatury oraz nowoczesne detektory wczesnej fazy tlenia. W przypadku przenośników pneumatycznych, z uwagi na szybkość przemieszczania się ładunku i tym samym zarzewia pożaru, zastosowanie mają czujki iskier. Skutecznie wykrywają one wszystkie źródła zapłonu, takie jak żar, płomienie, widoczne i niewidzialne gorące cząstki, natychmiast aktywując proces gaszenia.

Magazyny

Skuteczną ochronę przeciwpożarową większości magazynów zapewnią instalacje tryskaczowe. Odpowiednio zaprojektowane dla całego obiektu, podczas pożaru zadziałają tylko w strefie, w której został wykryty ogień.

Już na etapie doboru sposobu składowania zalecamy kontakt z naszymi inżynierami w celu jego optymalizacji względem wymagań instalacji tryskaczowej. Uzgodnienie szczegółowych wytycznych dotyczących architektury regałów / systemów regałowych pozwoli uniknąć dodatkowych prac i / lub kosztów przed oddaniem magazynu do użytkowania.  

Ze względu na specyficzne właściwości niektórych składowanych towarów, koniecznym może okazać się wybór innego zabezpieczenia. Dla magazynów cieczy łatwopalnych lub produktów syntetycznych zalecane są systemy gaszenia pianą. W magazynach o niewielkiej kubaturze, składujących substancje niebezpieczne (np. farby na bazie rozpuszczalników), doskonale sprawdzi się system SafematicTM HP Arnitro na gazy obojętne. System ten gasi pożar w początkowej fazie i nie pozostawia zanieczyszczeń, co pozwala zminimalizować straty i szybko przywrócić magazyn do użytkowania.

W magazynach bezobsługowych lub takich, gdzie tylko sporadycznie przebywają ludzie, warto zastosować rozwiązanie prewencyjne – inertyzację. Polega ona na kontrolowanej redukcji stężenia tlenu za pomocą gazu obojętnego, co prowadzi do powstania atmosfery niepalnej. Dzięki temu nie dopuszcza się do pojawienia się ognia. Inertyzacja bardzo dobrze sprawdza się w magazynach nieogrzewanych. Warunkiem jej zastosowania jest zapewnienie szczelności obiektu.

Pomieszczenia automatyki i rozdzielnie elektryczne

Do gaszenia pomieszczeń z czułym sprzętem elektronicznym, o strategicznym znaczeniu dla ciągłości produkcji, optymalnie sprawdzą się systemy gaszenia gazem SAFEMATICTM. W zależności od kubatury chronionego pomieszczenia polecamy systemy:

Stosowane w tych systemach tzw. czyste środki gaśnicze nie przewodzą prądu, a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazowe systemy gaśnicze to jedyne rozwiązania w pełni bezpieczne dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Wszelkie zarzewia ognia wykrywane są w najwcześniejszym stadium przez odpowiednio dobrane detektory – najczęściej punktowe czujki dymu lub czujki zasysające, będące elementem systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

Wszystkie systemy oparte o gaszenie mokre, w tym również systemy mgły wodnej, nie są zalecane do gaszenia pomieszczeń z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Również aerozole proszkowe mogą być szkodliwe dla tego sprzętu. Proszek gaśniczy wnika w najdrobniejsze szczeliny, a nieusunięty w ciągu 48h tworzy środowisko korozyjne.

Do ochrony pojedynczych szaf o kubaturze do 3m3 warto wykorzystać panel gaśniczy FRS-RACK®2. Przeznaczony jest on do wykrywania pożaru, gaszenia i sterowania procesem gaszenia w szafach rackowych 19″. Proces gaszenia polega na wypełnieniu środkiem gaśniczym całej chronionej przestrzeni.

Biura

Do ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń biurowych najlepiej sprawdzi się system wysokociśnieniowej mgły wodnej FOGTEC. Charakteryzuje się on dużo niższym zużyciem wody w porównaniu z instalacjami tryskaczową i zraszaczową. Dzięki temu gaszone pomieszczenie dużo szybciej zostanie osuszone i przywrócone do użytkowania. Pozwala również oszczędzić powierzchnię niezbędną dla osadzenia zbiornika wodnego dla systemu.

W przypadku wysokich pomieszczeń (>3,5m) niezbędne może okazać się zastosowanie instalacji tryskaczowej.

Serwerownie

Do gaszenia serwerowni optymalnie sprawdzą się systemy gaszenia gazem SafematicTM. W zależności od kubatury chronionego pomieszczenia polecamy systemy:

Stosowane w tych systemach tzw. czyste środki gaśnicze nie przewodzą prądu, a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Gazowe systemy gaśnicze to jedyne rozwiązania w pełni bezpieczne dla czułego sprzętu elektronicznego. Warunkiem ich zastosowania jest jednak szczelność chronionych pomieszczeń.

Wszelkie zarzewia ognia wykrywane są w najwcześniejszym stadium przez punktowe czujki dymu lub czujki zasysające, będące elementem systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

Rozwiązaniem prewencyjnym, niedopuszczającym do pojawienia się ognia, jest inertyzacja. Polega ona na kontrolowanej redukcji stężenia tlenu za pomocą gazu obojętnego, dzięki czemu powstaje atmosfera niepalna. Inertyzację można stosować w serwerowniach, gdzie tylko sporadycznie przebywają ludzie.

Wszystkie systemy oparte o gaszenie mokre, w tym również systemy mgły wodnej, nie są zalecane do gaszenia serwerowni. Również aerozole proszkowe mogą być szkodliwe dla sprzętu elektronicznego. Proszek gaśniczy wnika w najdrobniejsze szczeliny, a nieusunięty w ciągu 48h tworzy środowisko korozyjne.

Do ochrony pojedynczych szaf serwerowych o kubaturze do 3m3 warto wykorzystać panel gaśniczy FRS-RACK®2. Przeznaczony jest on do wykrywania pożaru, gaszenia i sterowania procesem gaszenia w szafach rackowych 19″. Proces gaszenia polega na wypełnieniu środkiem gaśniczym całej chronionej przestrzeni.

rozwiazania obiekty produkcyjne 1200x799

Należy pamiętać, że każdy zakład produkcyjny ma własną charakterystykę i wymaga indywidualnego audytu zagrożenia pożarowego. Umożliwi on wybór zabezpieczeń przeciwpożarowych optymalnie dopasowanych do potrzeb danego obiektu.

Potrzebujesz skutecznej ochrony przeciwpożarowej dla Twojego zakładu produkcyjnego? Zadzwoń: 602 608 058 lub napisz: oferty@pliszka.pl