SAFEMATIC PANC

System detekcji i gaszenia transporterów opancerzonych i wozów bojowych

Zapytaj o produkt

SAFEMATIC PANC to w pełni zautomatyzowany system detekcji i gaszenia, opracowany przez naszych inżynierów jako zabezpieczenie przeciwpożarowe opancerzonych transporterów i wozów bojowych. Zadaniem systemu jest zapewnienie skutecznej ochrony załogi transportera oraz jego elementów technicznych.

Budowa i sposób działania

SAFEMATIC PANC to kompletny, automatyczny system odpowiedzialny za wykrycie pożaru w jak najwcześniejszym stadium i skuteczne jego ugaszenie. Dwie niezależne instalacje chronią przedział bojowy oraz przedział komory silnika pojazdu. Zastosowany system detekcji i sterowania gaszeniem automatycznie wykrywa wszelkie zarzewia ognia i uruchamia proces gaszenia. System może być również uruchamiany ręcznie przez członków załogi transportera. Posiada przy tym zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.

Detekcja pożaru

Za detekcję pożaru odpowiedzialne są czujniki temperatury, rozmieszczone w strategicznych miejscach pojazdu, jak np. power packu, komorze silnika czy w przedziale bojowym. Z uwagi na różne warunki panujące w poszczególnych lokalizacjach, każdy z czujników ma zadaną inną temperaturę graniczną. W momencie wykrycia przez czujnik temperatury niższej o 10°C niż zadana, uruchamiany jest pre-alarm – na konsoli pojazdu pojawia się czerwona lampka. Gdy temperatura osiągnie temperaturę graniczną, wówczas uruchamiany jest proces gaszenia.

Proces gaszenia uruchamiany jest również w momencie nagłego skoku temperatury, nawet jeśli zadana temperatura graniczna nie została osiągnięta. O rozpoczęciu gaszenia decyduje specjalny algorytm, uwzględniający tempo przyrostu temperatury. Dla każdej czujki został on opracowany indywidualnie.

Środek gaśniczy

System SAFEMATIC PANC wykorzystuje czysty środek gaśniczy – gaz FE-36TM. Gaz ten skutecznie neutralizuje wszelkie zarzewia ognia, pozostając obojętnym dla zdrowia i bezpieczeństwa załogi transporterów czy wozów bojowych.

 

SAFEMATIC PANC to pierwszy polski system gaszenia transporterów opancerzonych, opracowany w oparciu o polską myśl inżynierską. System ten jest w pełni konkurencyjny dla niemieckich i brytyjskich rozwiązań, powszechnie stosowanych w czołgach i wozach pancernych w różnych armiach świata. W procesie projektowania systemu wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie i know-how zarówno w zakresie systemu gaszenia,  jak i systemu detekcji i sterowania gaszeniem.