BANK F-GAZÓW – USŁUGI

Jako firma Pliszka posiadamy uprawnienia do instalacji, konserwacji lub serwisowania oraz naprawy i likwidacji stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane. Odzyskujemy również te substancje lub gazy ze stacjonarnych i ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic.

Prowadzony przez nas Bank F-gazów umożliwia nam odbiór i sprzedaż gazów FE-36TM  (HFC-236fa) oraz FM-200® (HFC-227ea). Przyjmujemy również zanieczyszczone gazy HFC do regeneracji.

Gazy HFC charakteryzują się najwyższą skutecznością gaszenia spośród dostępnych środków gaśniczych. Po wycofaniu halonów były traktowane jako ich ekologiczne zamienniki. Należą jednak do grupy fluorowanych gazów cieplarnianych, tzw. F-gazów, które przyczyniają się do zmiany klimatu.

Konsekwentne działania Unii Europejskiej, zmierzające do ograniczania emisji substancji wywołujących tzw. efekt cieplarniany, zaowocowały m.in. wprowadzeniem rozporządzeń ograniczających emisję i dostępność tych substancji. Mimo, iż zdecydowana większość szkodliwych emisji generowana jest przez przemysł chłodniczy i instalacje klimatyzacji, ograniczenia te dotknęły również gazy HFC stosowne w systemach gaśniczych.

W związku z tym oferujemy Państwu wymianę urządzeń gaśniczych wykorzystujących gazy FE-36TM i FM-200® na systemy gaszenia oparte o gaz FK-5-1-12 (chemiczna nazwa dla 3MTM NovecTM 1230) lub gazy obojętne. Doradzimy Państwu jaki system wybrać, przygotujemy projekt, dostarczymy i zamontujemy na wskazanym przez Państwa obiekcie. W trakcie użytkowania systemów będziemy wykonywać niezbędne przeglądy i prace konserwacyjne. To wszystko w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy o stałej współpracy.