Wysoka jakość naszych usług dla sektora morskiego potwierdzona certyfikatami

Jako PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy zawsze dbamy o to, aby naszym Klientom dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości. Nasze standardy i procedury, a także wykonane realizacje, poddawane są audytom niezależnych jednostek klasyfikacyjnych. Dzięki temu nasi Klienci mogą mieć pewność niezależności i rzetelności przeprowadzanych kontroli i wystawianych ocen.

W mijającym roku wysoki poziom jakości naszych usług skierowanych dla sektora morskiego oraz profesjonalizm naszych pracowników oceniali przedstawiciele kilku instytucji branżowych. W lutym audytorzy włoskiego towarzystwa klasyfikacyjnego RINA potwierdzili nasze kompetencje w zakresie:

  • przeglądów i konserwacji systemów gaśniczych i podręcznego sprzętu ppoż.,
  • przeglądów i konserwacji niezależnych (autonomicznych) aparatów oddechowych,
  • kontroli, testowania i suszenia butli ciśnieniowych,
  • konserwacji przenośnych gaśnic i ważenia butli CO2.

W tym samym miesiącu przeszliśmy pozytywnie audyt towarzystwa Bureau Veritas, uzyskując świadectwa uznania dla realizowanych przez nas usług kontroli, konserwacji i testowania niezależnych aparatów oddechowych oraz kontroli i konserwacji sprzętu gaśniczego i systemów detekcji i gaszenia pożaru na pokładach statków lub ruchomych jednostek morskich sklasyfikowanych przez towarzystwo.

W lipcu i sierpniu towarzystwa Lloyd’s Register i DNV-GL zatwierdziły naszą firmą jako dostawcę usług z zakresu:

  • kontroli i konserwacji sprzętu ppoż. i systemów gaśniczych,
  • przeglądów i konserwacji aparatów oddechowych i ucieczkowych aparatów oddechowych.

Również w sierpniu przedstawiciele towarzystwa klasyfikacyjnego ABS przyznali nam certyfikat uznanego zewnętrznego specjalisty w tym samym zakresie usług. Z kolei w grudniu pozytywnie przeszliśmy audyt Polskiego Rejestru Statków, uzyskując świadectwa uznania do wykonywania okresowych przeglądów, napraw i atestacji sprzętu gaśniczego oraz przeglądów, konserwacji i napraw stałych instalacji gaśniczych gazowych (CO2, halony i ich zamienniki), wodnych (tryskaczowe, zraszaczowe, mgły wodnej, wodnohydrantowych), pianowych (wraz z badaniem jakości środka gaśniczego) i proszkowych.

To nie koniec. Również nasi pracownicy podnosili swoje indywidualne kwalifikacje podczas szkoleń organizowanych przez dostawców sprzętu ppoż. wykorzystywanego w sektorze morskim. Dzięki szkoleniom uzyskali m.in. kompetencje w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń 3M Scott Safety.

Wszystkie powyższe działania podyktowane są chęcią zapewnienia naszym Klientom usług w najwyższym standardzie. Zależy nam, aby mieli pewność, że swoje bezpieczeństwo powierzają najlepszym specjalistom.