Sąd Okręgowy we Wrocławiu

SUG na FE-36TM

Dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu dostarczyliśmy, zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy stałe urządzenie gaśnicze gazowe ze środkiem gaśniczym FE-36™. Ponadto przeprowadziliśmy szkolenie personelu w zakresie właściwego użytkowania zainstalowanego systemu gaśniczego, podczas którego przekazaliśmy informacje niezbędne do wdrożenia, bieżącego zarządzania i usuwania najczęściej spotykanych problemów związanych z użytkowaniem urządzenia.