Usługi dla transportu morskiego

Zapytaj o produkt

Pożary statków stanowią jedne z najgroźniejszych awarii na morzu i w porcie, dlatego zabezpieczenia przeciwpożarowe na statku powinny być niezwykle skuteczne. Współpraca z nami pozwoli zagwarantować skuteczną ochronę przed ogniem nie tylko statków, ale również łodzi, promów, portów morskich i przystani.