Dobre praktyki inżynierskie podczas montażu stałych urządzeń gaśniczych

Stałe urządzenia gaśnicze wykorzystywane są podczas pierwszej fazy powstania pożarów. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wysokiej temperatury i płomieni z pomieszczenia, w którym rozpoczął się pożar na pozostałe części budynku. Stałe urządzenia gaśnicze można podzielić ze względu na to, jaki rodzaj środka wykorzystywanego do hamowania ognia. Najczęściej stosowane są stałe urządzenia gaśnicze bazujące na pianie, wodzie, gazie bądź proszkach.

Jakie wymagania prawne dotyczą stałych urządzeń gaśniczych i w jaki sposób powinny być montowane?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku stałe urządzenia gaśnicze muszą znajdować się w różnego rodzaju archiwach, muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Tego rodzaju instalacje muszą znajdować się również w ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym. W budynkach handlowych oraz wystawowych, a także lokalach gastronomicznych, które posiadają liczbę miejsc przekraczającą 600 również powinny być zamontowane stałe urządzenia gaśnicze.

Każda z projektowanych i montowanych instalacji stałych urządzeń gaśniczych powinna zachowywać obowiązujące normy i przepisy. Nie mogą one również szkodzić ludziom, środowisku czy gaszonemu mieniu. Każde urządzenie powinno posiadać atesty, a także świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących. To, w jaki sposób zbudowana jest konkretna instalacja, jest zależne od tego jaki środek. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby montaż stałych urządzeń gaśniczych był przeprowadzany przez profesjonalną firmę, zajmującą się tego rodzaju usługami, posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także stosującą dobre praktyki inżynierskie.

Bardzo duże znaczenie ma także jakość wykorzystywanego stałego sprzętu gaśniczego. Aby mieć pewność, że w przypadku pożaru urządzenia nas nie zawiodą, powinniśmy zdecydować się na wysokojakościowe produkty. Da to gwarancję, że w momencie pojawienia się pożaru cała instalacja zareaguje błyskawicznie, hamując rozprzestrzenianie się ognia i wysokiej temperatury po innych częściach budynku.