24. konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami

W dniach 2-3 września w Gdańsku odbywać się będzie 24. konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”. Wydarzenie to co roku jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki oraz praktykami związanymi z nowoczesnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Jako PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy podczas konferencji będziemy prezentować nowoczesne rozwiązania w zakresie aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla zakładów przetwarzania odpadów, w tym dedykowane dla obszaru dostaw i sortowania, taśmociągów, magazynów RDF czy innych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Zaprezentujemy również nasz system detekcji i gaszenia dedykowany dla linii rozdrabniających odpady – SCHREDDER FS.

Szczegółowa agenda konferencji dostępna jest na stronie organizatora

Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego w zakładach gospodarki odpadami zapraszamy na konferencję oraz na nasze stoisko. Do zobaczenia!