Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym w Warszawie

Specjaliści ochrony przeciwpożarowej i branży security z całej polski opanują PGE NARODOWY w Warszawie podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE 2017 27 lipca. Podczas 14. już edycji omówione zostaną najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej oraz techniczne zabezpieczenia budynków, osób i mienia.

Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY.

Podczas pięciu sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin: od nowości w systemach alarmowych, sygnalizacji alarmowej, oddymiania, czy detekcji, po szereg rozwiązań z zakresu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego, aż po bierną ochronę przeciwpożarową.

Kongres współtworzony jest pod Patronatem najwyższej klasy ośrodków naukowych i branżowych w kraju: CNBOP-PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, IBP NODEX, SIBP, GIG, PISA, PZU LAB, ZOSPRP. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęło blisko 60 redakcji pism i portali branżowych.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem bieżącej edycji pełni Zespół Ekspertów i uznanych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego:

 • prof. nzw. dr hab. inż. ADAM MARKOWSKI – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET – Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr AGNIESZKA GAJEK – Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB;
 • bryg. dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI – Dyrektor CNBOP-PIB;
 • mgr SYLWIA KRAWCZYŃSKA – Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju CNBOP-PIB;
 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego;
 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI – Zakład Informatyki i Łączności SGSP;
 • mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA – Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP SGSP;
 • mł. bryg. mgr inż. MARCIN CISEK – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP;
 • dr inż. JAROSŁAW WIATER – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej;
 • dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI – Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A;
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych;
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI – IBP NODEX;
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI – IBP NODEX;
 • mgr inż. PIOTR TREJDA – Doradca Zarządu PISA przedstawiciel Polskiej Izby Systemów Alarmowych w Radzie ds. Certyfikacji CNBOP-PIB;
 • mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych;
 • mgr inż. ADAM MICHAŁOWSKI – Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

 

DZIEŃ SPECJALISTY
Tegorocznej edycji Kongresu wzorem lat poprzednich towarzyszyć będą wystawy FIRE EXPO 2017 i SECURITY EXPO 2017: szereg pokazów, testów, spotkań i specjalistycznych konsultacji z tzw. pierwszej ręki z przedstawicielami producentów i dostawców wyrobów oraz rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kongres to idealne miejsce aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów.

POKAZ SLRR Mitsubishi L200 i GĄSIENICOWEGO POJAZDU AMFIBIJNEGO
Bogatą ofertę podczas tegorocznego wydarzenia zaprezentują m.in. CNBOP-PIB, WIPOS POLTECHIKA ŁÓDZKA oraz 4. pracownie wydziałów SGSP, m.in. z dziedzin BHP i CBRN, w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparaturę pomiarową, innowacyjny sprzęt oraz urządzenia niezbędne w służbie strażaków.  Całość uatrakcyjni sprzęt i prezentacja samochodów pożarniczych udostępnionych na czas kongresu przez SGSP m.in. SLRR Mitsubishi L200, quad oraz gąsienicowy pojazd typu amfibia Gamma 1000. Nabyć również będzie można najnowsze publikacje i Wydawnictwa SGSP.  Sprzęt i wyposażenie dla służb mundurowych zaprezentują dodatkowo producenci i dostawcy: PROTEKTOR, KZPT KALISZ, SGSP, SUPRON 3, BOXMET oraz KADIMEX.

TEMATY KONGRESU WARTE UWAGI
Wartym uwagi będzie wykład przedstawiciela sektora ubezpieczeń nota bene roli technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Nie zabraknie zagadnień nb. współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynkach użyteczności publicznej. Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji. Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych. Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych czy zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków. Integracji wentylacji pożarowej z systemami gaśniczymi i detekcji pożarowej z sygnalizacją pożarową. Producenci przedstawią w trakcie wykładów oraz pokazów szeroką ofertę systemów wizyjnych. Zasady projektowania, doboru, i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem gazów to jedne z wielu zagadnień tegorocznej edycji. Na specjalistów czekają pokazy m.in. wykorzystania wizualizacji do prezentacji zagrożeń pożarowych i automatycznych, bezobsługowych systemów gaśniczych, skutecznej ewakuacji na którą wpływ ma m.in. zrozumiałość komunikatów. Na amatorów nowych technologii czeka natomiast demonstracyjny pokaz działania systemów gaśniczych. Uczestnicy dodatkowo będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów.

DEBATA EKSPERTÓW
Podsumowaniem wydarzenia będzie debata 7. ekspertów Rady Programowej na temat „Współczesne wyzwania, organizacja i zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Jak zapobiec poważnym awariom i pożarom w przyszłości”. Głos w debacie zabiorą m.in. dr AGNIESZKA GAJEK CIOP-PIB, nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK i dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI PZU LAB.

W trakcie DEBATY poruszone zostaną kwestie związane z:

 • Rolą projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż i ubezpieczyciela w procesie inwestycyjnym.
 • Przyczynach i skutkach pożarów,  szacowaniu ryzyka w w/w zakresie – praktyka krajowa i trendy światowe.
 • Wpływie zamian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach.
 • Rolą i znaczeniem scenariuszy pożarowych oraz problemami w ich sporządzaniu.
 • Analiza przypadku: przyczyny i skutki pożaru / poważnej awarii rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, czy stać nas na luksus zapomnienia?
 • Analiza przypadku: Tragiczny w skutkach pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower – gdzie popełniono błędy, jakie warunki należy spełnić aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?
 • Roli i miejscu ubezpieczyciela w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego już na etapie projektowania.
 • Problemach z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli.

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie – www.firecongress.pl/wymiana-doswiadczen-wiedza-i-praktyka-w-jednym-miejscu
PEŁEN ZAKRES TEMATÓW PORUSZANYCH W BIEŻĄCEJ EDYCJI: – www.firecongress.pl/partnerzy

Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl lub www.firecongress.pl

Udział w kongresie jest całkowicie BEZPŁATNY! Zarezerwuj czas, zarejestruj się na www.fire-expo.pl/rejestracja i odbierz bezpłatne zaproszenie. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu 22 678 58 25, 517 756 866, 507 501 131 lub e-mail: biuro@dndproject.com.pl. Rejestracja do wyczerpania puli wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma MATERIAŁY EDUKACYJNE!

Patroni medialni tegorocznej edycji: www.fire-expo.pl

Organizator: DND PROJECT