Seminarium AGH „Pożary w instalacjach gospodarki odpadami – skutki, przeciwdziałania i zapobieganie”

We czwartek 13.04.2023 r. odbyło się Seminarium „Pożary w instalacjach gospodarki odpadami – skutki, przeciwdziałania i zapobieganie”, na którym nie mogło nas zabraknąć. Spotkanie zostało zorganizowane przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Podczas naszego wystąpienia przybliżyliśmy słuchaczom temat „Systemów przeciwpożarowych w obiektach gospodarki odpadami”. Prelegentem spotkania był Dyrektor Handlowy – Wojciech Pliszka, który przedstawił najlepsze rozwiązanie dla spalarni – działka wodno-pianowe z termowizją.

Dyrektor wyjaśnił odwołując się do mocnych stron, dlaczego działka wodno-pianowe są lepszym rozwiązaniem dla spalarni niż instalacje tryskaczowe. Mówił o szybkiej reakcji na ogień w porównaniu z instalacją tryskaczową. Porównane zostały strumienie wody obu instalacji, gdzie słuchacze sami mogli wyciągnąć wnioski, który system daje większą ochronę przed pożarem. Na koniec zostały omówione koszty montażu i eksploatacji działek wodno-pianowych, które okazują się bardziej korzystne dla inwestorów niż tryskacze.

Nie zabrakło też informacji o instalacjach tryskaczowych, które w ostatniej dekadzie XIX wieku były rekomendowane dla zakładów utylizacji.
Więcej informacji o spalarniach.