Dobro pomnaża się przez dzielenie i my w tym roku postanowiliśmy podzielić się nim z podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Warto pomagać!

Mamy świadomość, że o sukcesie firmy nie świadczą tylko wskaźniki ekonomiczne. Czujemy się odpowiedzialni za nasze bliższe i dalsze otoczenie, dlatego staramy się, aby nasza działalność również jemu przynosiła korzyści. Nasze oddanie dla idei społecznej odpowiedzialności biznesu zazwyczaj wyrażamy poprzez realizację programów w obszarze edukacji, starając się krzewić prawidłowe zachowania w postępowaniu z ogniem. Podczas festynów rodzinnych i innych wydarzeń uczymy dzieci i dorosłych jak należy postępować na wypadek pożaru, kiedy i czym go ugasić, a w jakich sytuacjach należy bezwzględnie się ewakuować i jak to zrobić najbezpieczniej. Również zabezpieczamy przeciwpożarowo imprezy charytatywne w naszym regionie, m.in. Finały WOŚP u nas w Gdańsku.

Niestety w tym roku, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, musieliśmy ograniczyć nasze działania w tym zakresie. Również w najbliższym czasie nie będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą podczas spotkań z dziećmi i dorosłymi i zachęcać ich do odpowiedzialnego postępowania z ogniem. Dlatego w tym roku postanowiliśmy w inny sposób wyrazić naszą społeczną odpowiedzialność za najmłodszych, wspierając podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Warto pomagać!